Misją AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań SA
jest stałe dążenie do zmniejszenia negatywnego wpływu, jaki mają zużyte opakowania oraz zużyte baterie i akumulatory na człowieka
i środowisko.

     
  logo auraeko  maya logo 
reg praw

Ustawa o bateriach i akumulatorach

Ustawa z dn. 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach stan na 2015-01-20

Ustawa z dn. 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach


Rozporządzenia

Rozporządzenie MŚ z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

Rozporządzenie MŚ z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej

Rozporządzenie MŚ z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej

Rozporządzenie MŚ z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej

Inne dokumenty

Formularz zgłoszenia odbioru zużytych baterii i akumulatorów


Wzór sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej

Wzór dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej