Strefa dla klienta - Auraeko - AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań
Misją AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań SA
jest stałe dążenie do zmniejszenia negatywnego wpływu, jaki mają zużyte opakowania oraz zużyte baterie i akumulatory na człowieka
i środowisko.

     
  logo auraeko  maya logo