Certificate 14001

Dla obszaru działania AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań SA najbardziej prestiżowym jest certyfikat ISO 14001 System Zarzadzania Środowiskowego, który nadawany jest przedsiębiorstwu po spełnieniu wielu wymagań określonych rozległymi procedurami zarządzania środowiskowego i po wdrożeniu ich. AURAEKO BATERPAK OOO SA., posiada od 2009 roku certyfikat ISO 14001.

Norma PN-EN ISO 14001:2015 stanowi dla AURAEKO instrument wspomagający świadome oddziaływanie ekologiczne przedsiębiorstwa z korzyścią dla środowiska. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w zgodności z wymaganiami tych norm pozwala:

• metodycznie oceniać wpływy działalności firmy na środowisko naturalne,
• podejmować skuteczne działania w celu minimalizowania negatywnych oddziaływań na środowisko,
• kontrolować efekty własnej działalności w stosunku do otoczenia.

Wdrażanie tego Systemu w AURAEKO to naturalne dążenie do podniesienia jakości usług i efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów. Firma traktuje działania związane z ochroną środowiska, jako długoterminowy cel wynikający ze specyfiki branży. Aby jednak osiągnąć wyższy poziom ochrony środowiska, musi stale doskonalić stosowane standardy zarządzania przedsiębiorstwem i jego oddziaływaniem na środowisko. Temu właśnie służy wprowadzona  do  AURAEKO BATERPAK od 2009 roku, norma PN-EN ISO 14001, która jest stale wdrażana.