Czy Twoje zdrowie jest dla Ciebie ważne?

Jeśli Twoja odpowiedź jest twierdząca, to zwrócić uwagę na to w jakim środowisku żyjesz. Czy w Twoim środowisku są takie urządzenia jak: telewizor, komputer, drukarka, pendrive, modem telefoniczny, lodówka, kuchenka elektryczna itp. Jeśli Twoja odpowiedź jest znowu twierdząca, to powinieneś wiedzieć że jest to sprzęt elektryczny i elektroniczny, który z czasem traci wartości użytkowe i staje się zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). Czy przechowywanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest bezpieczne? W dalszej części tego artykułu znajdziesz odpowiedź na to pytanie.
Następna grupa urządzeń niosąca dla użytkownika istotne zagrożenia, to urządzania zasilane bateriami i akumulatorami. Wprawdzie użytkowanie nowych baterii i akumulatorów jest bezpieczne, ale wraz z trwającym okresem użytkowania baterie i akumulatory się starzeją, a po oddaniu wszystkich wartości użytkowych stają się poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia. Dlaczego?

W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą związki chemiczne, które dla człowieka są toksyczne. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne.

W zużytych bateriach i akumulatorach, podobnie jak w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zachodzą procesy starzenia się, wskutek których powstają bądź uwalniają się niebezpieczne dla zdrowia ludzi środowiska niebezpieczne związki. Zwróć uwagę na to, że w jednej tonie zużytych baterii znajduje się średnio: 3 kg rtęci, 0,5 kg kadmu oraz kilka kilogramów niklu i litu.
Ołów – powoduje choroby w organizmach żywych, m.in.: uszkodzenia mózgu, choroby nerek i przewodu pokarmowego, neuropatię.

Rtęć – powoduje masowe skażenie środowiska, zatruwa organizmy żywe; u ludzi powoduje m.in.: uszkodzenie układu nerwowego, nerek, niewydolność oddechową, deformacje kości.

Kadm – upośledza procesy w organizmie, powodując, m.in.: uszkodzenie nerek, wątroby, osteoporozę, anemię i inne dewastacje zdrowia.

Nikiel – uszkadza błony śluzowe, powoduje zmiany w szpiku kostnym, co sprzyja powstawaniu chorób nowotworowych.

Lit – powoduje obrzęk płuc, uszkadza układ nerwowy, pokarmowy i sercowo naczyniowy.

Czy wiesz, że jedna mała bateria guzikowa może skazić jeden metr sześcienny ziemi i zatruć 400 litrów wody?

To dlatego te wszystkie osoby na naszych zdjęciach zamieszczonych w galerii, pozbywają się zużytego sprzętu oraz zużytych baterii i akumulatorów. Weź z nich przykład. Bądź zdrowy, przynoś zużyty sprzęt oraz zużyte baterie i akumulatory na selektywne zbiórki.

Zdjęcia zostały wykonane 6 kwietnia 2019 roku w czasie realizacji projektu edukacji ekologicznej  w Parafii św. Józefa w Pruszkowie.