Kolejny projekt AURAEKO  z  Urzędem Miejskim w Pruszkowie był realizowany w dniu  7 czerwca w Pruszkowie, na terenie parku „Żwirowisko”. Podstawowe założenia projektu dotyczyły propagowania proekologicznych postaw mieszkańców Pruszkowa  wobec zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), zużytych baterii i akumulatorów, a także odpadów opakowaniowych. Projekt zatem oddziaływał  na mieszkańców Pruszkowa w ten sposób, by istotnie zmniejszyć ilość zużytego sprzętu, zużytych baterii i odpadów opakowaniowych w odpadach komunalnych.

Piękna pogoda stwarzała dogodne warunki dla stoiska edukacyjnego AURAEKO i oferty edukacyjnej dla mieszkańców. Wyjątkowo licznie okupowały nasze stoisko małe i większe dzieci. Kolorowanki, czyli obrazki sprzętu elektrycznego i elektronicznego do kolorowania kredkami, cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem, aż do  godzin wieczornych. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się ulotki zawierające porady w zakresie postepowania z ZSEE, zużytymi bateriami i odpadami opakowaniowymi. Zarówno lokalizacja stoiska, jak i jego oferta dobrze wpisywały się w ogólny program imprezy organizowanej przez Urząd Miejski  w Pruszkowie, z którym AURAEKO zrealizowało już wiele projektów edukacyjnych, a kolejne są w przygotowaniu.

Znaczącym elementem imprezy był przygotowany przez pruszkowskie przedszkola Festiwal Przedszkolaków. Dzieci  na scenie i na widowni, a także w każdym miejscu tej imprezy. Taka była dominanta wiekowa wydarzeń w tym dniu na „Żwirowisku”. Rodzice, którzy zawsze towarzyszą swoim pociechom, także dopisali  i oklaskując bądź dopingując swoje pociechy, podgrzewali temperaturę imprezy. Galeria zdjęć poniżej obrazuje zdarzenia i wydarzenia, które już są najnowszą historią.

AURAEKO brało udział w imprezie miejskiej na zasadzie partnera, wnoszącego swój projekt jako wkład w organizację imprezy miejskiej. Poza stoiskiem edukacyjnym AURAEKO uświetniło imprezę poprzez sponsorowany przez AURAEKO koncert zespołu muzycznego BLUESMASZYNA, w godzinach wieczornych. Dźwięki miłej muzyki i potęgujące dobry nastrój kolorowe reflektory  dopełniły odczucie sympatycznego projektu AURAEKO i udanej imprezy miejskiej.

Dalsze współdziałanie władz miejskich Pruszkowa i AURAEKO na polu zmniejszania zagrożeń dla życia ludzi i środowiska ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, a także odpadów opakowaniowych będzie przynosiło kolejne pozytywne rezultaty. Czego życzymy mieszkańcom i władzom Pruszkowa.