7 września rusza nowy projekt edukacyjny skierowany do uczniów klas IV-VIII skierniewickich szkół podstawowych, którego celem jest propagowanie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz odpadami opakowaniowymi, a także budowanie u młodzieży poczucia współodpowiedzialności za planetę. Uczniowie biorący udział w projekcie będą rozwiązywać ekologiczne zagadki o tematyce związanej ze zużytym sprzętem i odpadami opakowaniowymi, a zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystają do wykonania konkursowej pracy plastycznej. Zwycięska praca konkursowa zostanie wykorzystana do wykonania puzzli edukacyjnych przeznaczonych dla skierniewickich przedszkoli. W ten sposób uczniowie biorący udział w konkursie będą nie tylko poszerzali swoją wiedzę, ale także kształtowali umiejętność i potrzebę przekazywania posiadanej wiedzy innym, bo przecież wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan naszej planety.

Organizatorami Projektu są AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. i AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Skierniewice.