Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w dniu 19 czerwca 2015 gościło finalistów tegorocznej edycji konkursu. Święto Młodości i Radość, jak nazywany jest finał konkursu, zgromadziło dzieci ze starszych klas szkól podstawowych i gimnazjów z całej Polski. Patronat nad konkursem sprawuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska, a organizatorem od 7 lat jest AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań. Stałym, bo już z 7 letnim stażem jest partner biznesowy konkursu LG ELECTRONICS MŁAWA.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Centrum Nauki Kopernik  zazieleniło się od koszulek uczestników, a na twarzach członków Zespołów Szkolnych i ich Opiekunów dało się widzieć rosnące emocje, związane z mającym nastąpić za chwilę ogłoszeniem wyników konkursu.

Powitanie

Uroczyste powitanie przez  Gabrielę Leszczyńską – prezesa AURAEKO, nawiązywało do najlepszych tradycji konkursu, czyli uznania dla pracy młodzieży i opiekunów i jeszcze większego uznania dla uzyskanych wyników w konkursie, przy bardzo silnej konkurencji. Celem ogólnym konkursu jest popularyzacja proekologicznych postaw młodzieży, ale także całego społeczeństwa, bowiem w tym należy upatrywać szansy na stworzenie godnych warunków życia przyszłych pokoleń.

Wiele ciepłych słów do uczestników skierowała Małgorzata Tomczak – Naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, wyrażając uznanie dla wysiłku młodzieży i szkół. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wspiera w różnych formach te działania, które uwalniają energie młodzieży dla potrzeb ochrony środowiska. Inicjatywy ekologiczne w które angażuje się młodzież aktywizują nie tylko samą młodzież, ale szerzej rozumiane środowisko rówieśnicze i lokalne. Diagnozy stanu środowiska, jakie powstają w ramach zadań konkursowych, przy współudziale władz gminnych, to najlepsza forma wspólnej troski o własne lokalne środowisko.

Joanna Stocka, metodyk edukacji, autorka materiałów konkursowych, dyrektor XXI L.O. im. Hugona Kołłątaja w Warszawie, omówiła prace konkursowe, które oceniała Komisja Konkursowa tegorocznej edycji. Wskazała na zależność miedzy zaangażowaniem Opiekuna, a wynikami jakie uzyskują Zespoły Szkolne. Zwróciła uwagę na konieczność poszanowania praw autorskich, przy wykorzystywaniu rożnego rodzaju materiałów w Raportach, jakie w ramach zadań konkursowych opracowuje młodzież.

LG ELECTRONICS MŁAWA reprezentowali: Pani Karolina Piotrowska i Pan Arkadiusz Góra.

Komisja Konkursowa

W dniu 08.06.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej oceniającej nadesłane prace zespołów. Jury Konkursu „ Dobre Rady na Elektroodpady” w składzie:
Joanna Stocka – metodyk, Członek Komisji.
Sylwia Pawlak – Koordynator Biura  AURAEKO, Członek Komisji.
dr Zbigniew Lechowski – Media 1, expert w zakresie edukacji.
Gabriela Leszczyńska – Prezes Zarządu AURAEKO OOSEE – Przewodniczący Komisji.

Do konkursu przystąpiły 32 zespoły, złożone każdy z pięciu członków i jednego Opiekuna. Zakwalifikowanych zostało 28 zespołów, których prace oceniało jury. Komisja oceniała nadesłane prace wg następujących kryteriów, wymienionych w regulaminie konkursu:
1. Prezentacja zespołu.
2. Diagnoza stanu bieżącego (w Waszym mieście, Waszej gminie).
3. Przygotowanie zbiórki.
4. Zbiórka ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów.
5. Podsumowanie i przygotowanie raportu.

Werdykt Jury i Nagrody

Szkoły, które zajęły miejsca od 1 do 4, otrzymały nagrody w postaci TV firmy LG. Dodatkowo wszyscy członkowie zwycięskich zespołów (miejsca 1- 8), otrzymali indywidualne nagrody rzeczowe. Są to min. in., czytniki e-book firm; PRESTIGIO KIANO, ONYX, LARK, a także upominki ufundowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz słodycze i upominki ufundowane przez AURAEKO.

Nagroda Główna

Główną nagrodę i pierwsze miejsce w VII Finale Ogólnopolskiego konkursu DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RECE otrzymał Zespół EkoGim10 z Gimnazjum nr 10 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gliwicach. Zespół zdobył 300 punktów na 348 możliwych do zdobycia. Zespół zebrał 2 060,00 kg. ZSEE i 1 240,00 kg zużytych baterii i akumulatorów. W całym konkursie zebrano 2,5 tony zużytych baterii i akumulatorów. Oznacza to, że  zespół z Gliwic zebrał prawie 50% wszystkich zebranych zużytych baterii w konkursie. Gimnazjum nr 10  z Gliwic otrzymało telewizor LG 55 cali, 4K ULTRA HD z podświetleniem LED Plus, o rozdzielczości Ultra HD 3840×2160 pikseli. Nagrody indywidualne dla uczestników – to czytniki e-book firmy  PRESTIGIO Multi Reader Lumen, ufundowane  przez AURAEKO, a także upominki od GIOŚ oraz słodycze.

II Miejsce zajął: Zespół EKOgimBIOsy – z Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II z Pruszkowa. Zespół zdobył 264  punkty,  zbierając 4 811,00 kg ZSEE. Jest to największa ilość zebranego w konkursie ZSEE i 113 kg. zużytych baterii. Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie otrzymała 49 calowy telewizor LG,UB850V, LED FULL HD ULTRA HD z podświetleniem LED Plus. Nagrody indywidualne dla uczestników – to Czytniki e-book firmy  PRESTIGIO Multi Reader Lumen ufundowane  przez AURAEKO, a także upominki od GIOŚ oraz słodycze.

III miejsce zajął: Zespół EKOPATROL ze Szkoły Podstawowej nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema z Białegostoku. Zespół zdobył 258 punktów na 348 możliwych do zdobycia. EKOPATROL zebrał  2 335,00 kg ZSEE i 280 kg zużytych baterii i akumulatorów. Szkoła Podstawowa nr 34 z Białegostoku otrzymała 49 calowy  telewizor LG, UB820V, LED. Nagrody indywidualne dla uczestników – to czytniki e-book firmy  KIANO Booky Light, ufundowane  przez AURAEKO, a także upominki od GIOŚ oraz słodycze.

IV miejsce zajął: Zespół EKOZBIERACZE  z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie, zdobywając 257 punktów na 348 możliwych do uzyskania. Zespół zebrał 4 210,00  kg. ZSEE i 110 kg zużytych baterii. Szkoła otrzymała telewizor firmy LG 42 cale LED FULL HD. Nagrody indywidualne dla uczestników – to czytniki e-book firmy KIANO – Booky Light ufundowane  przez AURAEKO, a także upominki od GIOŚ oraz słodycze.

V miejsce zajął: Zespół EKOZAKRĘCONE, z Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie, zdobywając 247 pkt. Za zajęcie 5 miejsca, każdy  członek zespołu otrzymał: dyplom, czytnik e-book firmy ONYX, słodycze i  upominki, ufundowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i AURAEKO.

VI miejsce zajął: Zespół DZIECI SŁOŃCA DO KOŃCA, z  Gimnazjum nr 2 im. Danuty Sędzikówny „Inki” z Ostrołęki, zdobywając 241 pkt. Za zajecie 6  miejsca, każdy członek zespołu otrzymał: dyplom, czytnik e-book firmy  ONYX, upominki, ufundowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz słodycze i drobne upominki od AURAEKO – organizatora konkursu.

VII miejsce zajął: Zespół AUGUSTOWIANKI z Gimnazjum nr 3 im. Pułku Ułanów Krechowieckich z Augustowa, zdobywając 239 pkt. Za zajęcie 7 miejsca, każdy członek zespołu otrzymał: dyplom, czytnik e-book firmy LARK, , słodycze i  upominki, ufundowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i AURAEKO.

VIII miejsce zajął: Zespół TRANZYSTORKI z Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie, zdobywając 236 punktów na 348 możliwych do uzyskania. Za zajęcie 8 miejsca członkowie zespołu otrzymali: dyplomy, ponadto każdy członek zespołu otrzymał czytnik e-book firmy LARK, słodycze i  upominki ufundowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i AURAEKO.

Specjalną Nagrodę Wyróżnienia LG ELCTRONICS MŁAWA, w postaci zaproszenia na „Dzień Otwarty w LG Electronics Mława, zdobył zespół S.K. LOP „LIMBA” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie. W programie min. zwiedzanie linii produkcyjnych, prezentacja najnowszych produktów oraz lunch. Ponadto członkowie zespołu otrzymali dyplomy i prezenty, ufundowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, oraz słodycze i drobne upominki od AURAKO.

HULANKI, śpiewy i swawola, to tytuł półgodzinnej zabawy zespołu muzycznego BLUESMASZYNA i uczestników finału. Słów brakuje by opisać , co tam się działo. Najlepiej jest obejrzeć galerie zdjęć pod artykułem. Jedno jednak można i należy powiedzieć. Kto chciał ten bawił się świetnie. Po hulankach i swawolach wszyscy uczestnicy finału przyjęli postawę pro-gastronomiczną i udali się na zasłużony posiłek, co zostało odnotowane w galerii zdjęć, poniżej artykułu.

Być może powszechna postawa proekologiczna prowadzi do wzrostu apetytu. Kto wie… Jedno jest pewne. Udany konkurs, udany finał, radosna młodzież. Takie działanie może budzić nadzieję na zdrowe środowisko.