Finał był podsumowaniem projektu pilotażowego i projektu właściwego (Follow up) pod tą samą nazwą – Dzieci Chronią Środowisko. Oba projekty zostały zrealizowane w 2014 roku w Pruszkowie, przez AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań SA oraz AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, we współpracy z 14 przedszkolami miejskimi oraz wydziałami, ochrony środowiska i edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Projektom patronował Prezydent Miasta Pruszków. Informowaliśmy już dwukrotnie o założeniach projektu i jego celach. Teraz czas na podsumowanie wyników rocznych zmagań o osiągniecie założonych celów.

Celem projektu było:

1. Przybliżenie dzieciom terminu „ŚRODOWISKO” oraz zależności pomiędzy działalnością człowieka a środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka ze strony zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

2. Przybliżenie dzieciom terminów ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY i ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY i ELEKTRONICZNY oraz sposobów zmniejszenia zagrożenia dla nich samych, ich najbliższych i środowiska.

3. Kształcenie umiejętności zabawy-pracy w grupie rówieśniczej i współdziałania z dorosłymi.

Te pierwsze trzy cele były realizowane przez kadrę pedagogiczną przedszkoli. To gigantyczna praca, jaka została wykonana przez nauczycieli wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem materiałów merytorycznych dostarczonych przez AURAEKO w tym 3 500 ulotek i 1 700 kartek pisemnej informacji o projekcie dla rodziców. Nauczycielom wychowania przedszkolnego należy się wielkie uznanie, bo to oni zrealizowali zajęcia edukacyjne z dziećmi.

Cel czwarty zakładał.

4. Istotne zmniejszenie ilości zużytych baterii w odpadach komunalnych poprzez aktywizację środowiska (domowego, rówieśniczego, lokalnego) dzieci.

Ten cel był realizowany w formie zbiórki zużytych baterii. W realizacji tego celu wzięły udział wszystkie dzieci, ich rodzice, rodzina, znajomi i niemalże wszyscy zatrudnieni w 14 przedszkolach z dyrektorami włącznie. Zebrać dwie tony zużytych baterii nie jest łatwo, ale kiedy pomaga w tym całe otoczenie dzieci, to jest to możliwe. AURAEKO w podziękowaniu za przynoszone na zbiórkę zużyte baterie, rozdało prawie 700 sztuk ekologicznych toreb na zakupy.

Dzieci zdobyły wiedzę i biorąc udział w zbiórce zużytych baterii, wspomagane przez rodziców uzbierały 1 840 kg zużytych baterii, to jest ważne, a nawet bardzo ważne, jeśli wziąć pod uwagę, że jedna mała bateria pastylkowa, taka do zegarka elektronicznego może zatruć 1 m sześcienny wody lub gleby. Te zabrane baterie, które pójdą do utylizacji, już nie zatrują ziemi, powietrza, ani wody.

„Użyjmy naszej wyobraźni! Ta ilość baterii (prawie dwie tony) wystarczyłaby do zatrucia całej powierzchni Pruszkowa! Powiedzmy to głośno – jeśli w Pruszkowie i okolicach na raka i z powodu innych chorób umrze w przyszłości o 10 osób mniej, to jest to także sukces tego projektu. To sukces dzieci, rodziców, nauczycieli edukacji przedszkolnej, Prezydenta Pruszkowa i całego Urzędu Miasta. Jest to również sukces AURAEKO i MEDIA1” – mówiła Prezes Zarządu AURAEKO Gabriela Leszczyńska.

Właściwa gospodarka odpadami, a w szczególności zużytymi bateriami oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, przekłada się na mniejszą śmiertelność mieszkańców. To oczywiste, bo zdrowia nam nie da, zatrute powietrze, ziemia i woda.

Finał projektu pozwolił posumować osiągniecia projektu, którymi było osiągniecie założonych celów, ale również pozwolił zaktywizować pruszkowskie środowisko w poszukiwaniu sposobów na zmniejszenie negatywnego wpływu zużytego sprzętu oraz zużytych baterii na nasze najbliższe, pruszkowskie środowisko i mieszkańców. To prawdopodobnie kropla w morzu potrzeb działań proekologicznych, ale jeśli te krople dodać do innych inicjatyw, które już się odbyły oraz do tych, które na stałe zagościły w Pruszkowie (stała zbiórka ZSEE i zużytych baterii, udział w konkursach lokalnych i ogólnopolskich), to może się okazać, że to już nie kropla, lecz fala działań. Te działania wymagają kontynuacji i wzmocnienia. Takie też były deklaracje Prezydenta Miasta, przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska i Wydziały Edukacji.

Finał to także ogłoszenie wyników zbiórki, która miała formę konkursu.

Pierwsze miejsce zajęło Przedszkole Miejskie Nr 3, które zebrało 370 kg zużytych baterii i akumulatorów (3,43 baterii na osobę). W nagrodę otrzymali od AURAEKO urządzenie wielofunkcyjne firmy Brother – ksero, drukarkę kolorową i skaner.
Drugie miejsce zajęło Przedszkole Miejskie Nr 12, które zebrało 340 kg zużytych baterii i akumulatorów (3,15 baterii na osobę). W nagrodę otrzymali od AURAEKO projektor multimedialny firmy Philips.
Trzecie  miejsce zajęło Przedszkole Miejskie Nr 14, które zebrało 215 kg zużytych baterii i akumulatorów (2,09 baterii na osobę). W nagrodę otrzymali od AURAEKO mobilny zestaw nagłośnieniowy z odtwarzaczem MP3 oraz portem, a także kolumnę aktywną z mikserem firmy Behringer.
Miejsce czwarte zajęło Przedszkole Miejskie Nr 8, które zebrało 164 kg zużytych baterii (1,21 baterii na osobę). W nagrodę otrzymali mini wieżę firmy Philips, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.
Miejsce piąte zajęło Przedszkole Miejskie Nr 2, które zebrało 121 kg zużytych baterii (1,12 baterii na osobę). W nagrodę otrzymali  mini wieżę Panasonic, ufundowaną przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.
Wyróżnienie otrzymało Przedszkole Miejskie nr 13 – W nagrodę otrzymali zestaw klocków, który ufundował Prezydent Miasta Pruszkowa.

Pozostałe przedszkola, które brały udział w konkursie, otrzymały ufundowane przez Prezydenta Miasta Pruszkowa zestawy drewnianych klocków, których w każdym przedszkolu potrzeba bez ograniczeń.

Dzieci, w czasie finału prezentowały inscenizację nawiązującą do filmu „Nie ma Mocnych”, gdzie fabuła znana z filmu została adaptowana do problematyki zagrożeń ze strony zużytego sprzętu elektrycznego, a także zużytych baterii i akumulatorów. To barwne widowisko w wykonaniu dzieci, z właściwą oprawa scenograficzną i muzyczną dobrze wpisuje się w proces kształtowania postaw proekologicznych, nie tylko dzieci, ale wszystkich mieszkańców Pruszkowa. Można szacunkowo przyjąć, że projekt był wspierany przez ok. 5 000 mieszkańców Pruszkowa, w tym ok 1 700 dzieci. Pozostajemy z nadzieją, że w następnych działaniach będzie nas jeszcze więcej. Zapraszamy do galerii zdjęć z finału. Jest na co popatrzeć.