W dniu 27 września b.r., wspólnie z Parafią Kościoła Rzymsko-Katolickiego pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Komorowie, AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA oraz AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań SA, w dniu 27 września (sobota) 2014 r., w godzinach od 9.00. do 15.00., realizowały na terenie parafii projekt edukacji ekologicznej:

„BÓG STWORZYŁ CZYSTY ŚWIAT, NASZ ŚWIAT POWINIEN TAKŻE BYĆ CZYSTY”

Cele projektu

1. Przybliżenie terminów: środowisko, zagrożenia ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz zużytych baterii i akumulatorów dla środowiska i zdrowia ludzi.

2. Kształtowanie proekologicznej postawy mieszkańców Komorowa.

3. Istotne zmniejszenie ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz zużytych baterii i akumulatorów w odpadach komunalnych, poprzez aktywizację środowiska parafialnego.

Ładna pogoda dopisała. Stoisko edukacyjne AURAEKO z ulotkami dotyczącymi zagrożeń ze strony zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, usytuowane na parkingu przy kościele było licznie odwiedzane.

Choć było to pierwsze działanie tego typu w Parafii Kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Komorowie, to odzew mieszkańców Komorowa liczony masą zebranego zużytego sprzętu był bardzo dobry. Zebraliśmy blisko 2 tony zużytego sprzętu i niemal 200 kg zużytych baterii.

Rozpowszechniliśmy blisko 1500 ulotek wręczając je przynoszącym zużyte baterie i sprzęt, a także udostępniając je w kościele.

Dziękujemy, księdzu proboszczowi parafii NPNMP w Komorowie, a także wszystkim, którzy wzięli udział w naszym wspólnym projekcie.