Ekologiczne żniwa w Wawrze – Zerzniu

Tytuł artykułu nie jest pomyłką, choć żniwa w kwietniu, to zestawienie szokujące. Tyle, że chodzi o żniwa ekologiczne, bo tak właśnie traktujemy lokalne projekty AURAEKO, oferujące znaczącą dawkę wiedzy o zagrożeniach dla ludzi i środowiska ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zbiórki zużytego sprzętu i zużytych baterii. Wszystko było wzorowe, od pogody zaczynając po plon zbiórki.

Stoisko edukacyjne, jak zwykle wyposażone w ulotki, broszury i różne gadżety pełniło swój dyżur przekazując wiedzę, wręczając ulotki i nagradzając oddających sprzęt sadzonkami kwiatów oraz uroczymi torbami ekologicznymi. Samochody wszystkich znanych marek, bez względu na rodzaj paliwa i kolor karoserii podjeżdżały do podstawionej ciężarówki, aby oddać zużyty sprzęt. Podjeżdżały samochody osobowe, półciężarowe i ciężarowe. Zużyty sprzęt i zużyte baterie były dowożone na rowerach i taczkach. Nieustający strumień zużytego sprzętu wypełniał wnętrze 4 tonowej ciężarówki nieprzerwanie. Jak widać na zdjęciach w galerii poniżej w ramach wspominanego zużytego sprzętu były lodówki pralki, kable, rożnej maści, komputery, telewizory i setki różnych innych urządzeń zasilanych energia elektryczną.

Była to kolejna bardzo udana realizacja projektu w Wawrze –Zerzniu przy wydatnej pomocy miejscowego Proboszcza ks. Krzysztofa, organizowana z Parafią  Wniebowzięcia N.M.P.

Dwukrotnie w ciągu roku AURAEKO wywozi z tej lokalizacji po 4 tony zużytego sprzętu, a jego ilość na kolejnych zbiórkach nie maleje. Powstaje zatem pytanie jakie są zasoby zużytego sprzętu i zużytych baterii w naszych domostwach. Wygląda na to, że jeszcze bardzo duże, tyle że w miejscach gdzie projekt był realizowany kilkukrotnie, gotowość do nieodpłatnego przekazywania zużytego sprzętu jest większa. Tam zaś gdzie projekt nie był ani razu organizowany, świadomość negatywnego wpływu ZSEE na mieszkańców i środowisko jest znacznie mniejsza, a co za tym idzie, mniejsza jest też gotowość do przekazywania zużytego sprzętu. AURAEKO organizuje w różnych lokalizacjach ok. 10 projektów edukacyjnych z opisanego zakresu rocznie. Wygląda na to, że potrzeby edukacyjne w zakresie zmniejszania negatywnego wpływu zużytego sprzętu i zużytych baterii na środowisko są ciągle dalekie od zaspokojenia. Czy jest to wynik wieloletnich zaniedbań edukacyjnych w tym zakresie, czy szybko rosnąca masa sprzętu produkowanego z założeniem, że ma być wymieniony po 2-3 latach? A może jedno i drugie? Jedno jest pewne, jeśli nie chcemy utonąć w otchłani elektrośmieci, działania edukacyjne i zbiórki zużytego sprzętu oraz zużytych baterii są koniecznością. Plon zbiórki jest imponujący 4 tony w ciągu 5 godzin tj. 800 kg na godzinę. Jak wyglądała zbiórka, dowiecie się oglądając galerię poniżej.