O co chodzi?

Projekt: „Elektryczne Śmieci”, realizowany z inicjatywy AURAEKO przez Fundację Odzyskaj Środowisko, a także zakład przetwarzania MB Recykling, jest odpowiedzią na potrzeby w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), a także zużytych baterii i akumulatorów.

Co zrobić aby elektrośmieci, których w domach mieszkańców miast jest bardzo dużo, trafiały na zbiórki zużytego sprzętu, a nie na wysypiska komunalne? Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), są odległe od centrów miast, od centrów dzielnic. W efekcie tego oddalenia wiele zużytego sprzętu oraz zużytych baterii nie trafia do PSZOK, tylko do kosza na odpady komunalne. Taka sytuacja ogranicza masę zbieranego zużytego sprzętu i zwiększa zagrożenia dla środowiska.

Jakie działania podejmuje projekt?

Pierwszym działaniem dającym możliwość prowadzenia praktycznego postępowania ze ZSEE – to CZERWONE POJEMNIKI w miastach. Ważne, że czerwone pojemniki dedykowane są również dla zbiórki zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Ponadto działanie to, zostało rozwinięte o komponent związany z postawieniem pasiek pszczelich w miastach, w których będą funkcjonować czerwonej pojemniki.
Elementy uli zostaną zbudowane z odzyskanych części z elektroodpadów.

Drugim działaniem jest SZKOLNE CENTRUM RECYKLINGU (SCR) czyli nowoczesna internetowa platforma edukacyjna dedykowana uczniom, nauczycielom i rodzicom dzieci, które będą uczestnikami tego projektu.

Inne działania w projekcie

Ponadto, projekt proponuje oddziaływanie edukacyjne kierowane do mieszkańców miast, od wieku przedszkolnego, poprzez wiek szkolny, do młodzieży i dorosłych włącznie. By oddziaływać na tak duża społeczność, przewidziano różne formy edukacyjne. Od Internetowego Centrum Recyklingu po stacjonarne i okazjonalne formy edukacji ekologicznej, z ulami dla pszczół wykonanymi z odzyskanych frakcji recyklingu zużytego sprzętu.
Trwa realizacja tego ciekawego projektu, a duża ilość działań w projekcie zapewne pozwoli na znaczne osiągniecie zakładanych celów kształcenia.