Jubileuszowy X Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego AURAEKO „Dobre Rady na Elektroodpady 2018” pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Misją konkursu AURAEKO jest: zmniejszenie negatywnego wpływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów na środowisko poprzez kształcenie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Droga jaką przebyli uczestnicy kolejnych edycji, ale także i organizatorzy, doprowadziła do dużej rozpoznawalności konkursu na tle innych inicjatyw edukacji ekologicznej w Polsce.

Spoglądając na 10 letni dorobek konkursu AURAEKO warto zauważyć, że udział w konkursie wzięło 278 Zespołów Szkolnych, składających się z 5 uczniów i opiekuna z ramienia szkoły. Łącznie w konkursie wzięło udział 1872 uczestników, którzy zebrali w ramach działań konkursowych łącznie 410,5 tony zużytego sprzętu, oraz 19,5 tony zużytych baterii i akumulatorów. To jednak nie wszystkie rezultaty. Zespoły szkolne pod kierownictwem Opiekunów przeprowadziły setki wywiadów w swoich środowiskach lokalnych, wykonały setki gazetek szkolnych, zdjęć, filmików i innych działań popularyzujących misję konkursu w środowisku: szkolnym, rówieśniczym, domowym, lokalnym i na poziomie ogólnopolskim. To jest liczący się dorobek konkursu i wkład młodzieży do propagowania i kształtowania proekologicznych postaw społeczeństwa. Jeśli dostrzegamy rosnące zagrożenia dla środowiska, jeśli dostrzegamy zagrożenia dla samej młodzieży płynące z mody na używanie „dopalaczy”, to tym bardziej powinniśmy dostrzec i popularyzować pozytywne wzory zachowań i aktywności młodzieży. Niech ten dorobek młodzieży, potwierdzony
statystycznie, medialnie i formalnie będzie dostrzeżony, doceniony i popularyzowany. Niech uzyskane wyniki i rezultaty, okupione ciężką pracą Zespołów Szkolnych i Opiekunów będą wskazówką dla rówieśników i szeroko rozumianego społeczeństwa.

Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2018” w składzie:

 1. Przewodniczący – Gabriela Leszczyńska, Prezes Zarządu AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
 2. Członek – Małgorzata Tomczak – Naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku w GIOŚ
 3. Członek – dr Zbigniew Lechowski – Media 1, ekspert w zakresie edukacji
 4. Członek – Sylwia Karcz – Koordynator Biura AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.,

zgodnie z Regulaminem Konkursu, dokonała oceny prac konkursowych nadesłanych przez Zespoły Szkolne uczestniczące w konkursie.

Komisja stwierdza, że do konkursu przystąpiły 34 Zespoły Szkolne złożone z pięciu uczniów i jednego opiekuna, zgłoszone przez szkoły uczestniczące w konkursie.

Zespoły, które nie wywiązały się ze wszystkich wymagań regulaminowych, nie były klasyfikowane przez Komisję Konkursową.

Prace konkursowe nadesłało 30 Zespołów Szkolnych.

Nadesłane prace Komisja Konkursowa oceniała wg poniżej podanych kryteriów:

 1. Utworzenie i prezentacja zespołu.
 2. Przygotowanie zbiórki zużytego sprzętu oraz zużytych baterii.
 3. Przeprowadzenie zbiórki i przekazanie zużytego sprzętu oraz zużytych baterii i akumulatorów.
 4. Podsumowanie i przygotowanie Raportu Końcowego.
 5. Zadanie specjalne – Super Premia (posty na www.facebook.com).
 6. Poziom zbiórki zużytych baterii i akumulatorów.
 7. Poziom zbiórki ZSEE.

Ocena prac konkursowych wg kryteriów wymienionych powyżej pozwoliła ustalić następującą klasyfikacje:

 1. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie
 2. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie
 3. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
 4. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu
 5. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie
 6. Miejsce Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku
 7. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie
 8. Miejsce XIII Liceum Dwujęzyczne im. Polskich Noblistów w Radomiu
 9. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
 10. Miejsce Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Oddziały Gimnazjalne w Ostrołęce
 11. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Bema w Białymstoku
 12. Miejsce Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu
 13. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 48 w Częstochowie
 14. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach
 15. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 2iIm. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie
 16. Miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu
 17. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 34 im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi Miejsc
 18. Miejsce Szkoła Podstawowa Nr 22 Im. Marii Skłodowskiej Curie w Dąbrowie Górniczej
 19. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi
 20. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie
 21. Miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Białymstoku
 22. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej w Pruszkowie
 23. Miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
 24. Miejsce Szkoła Dialogu Kultur Etz Chaim w Poznaniu
 25. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie
 26. Miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Katowicach
 27. Miejsce Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży w Gliwicach
 28. Miejsce Zespół Placówek Oświatowych nr 2 Szkoła Podstawowa nr 4 w Mławie
 29. Miejsce Gimnazjum nr 13 im. Adama Mickiewicza w Sosnowcu
 30. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 168 im. Wiktora Gomulickiego w Warszawie

Członkowie zwycięskich zespołów (miejsca 1- 8) otrzymali indywidualne nagrody rzeczowe (czytniki e-booków, tablety), upominki od GIOŚ oraz drobne upominki i słodycze od AURAERKO.

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody główne za:
– zajęcie 1 miejsca – telewizor firmy LG 55UJ630V
– zajęcie 2 miejsca – telewizor firmy LG 49UJ630V
– zajęcie 3 miejsca – telewizor firmy LG 43UJ701V
– zajęcie 4 miejsca – telewizor firmy LG 32LJ500V

Partnerem biznesowym konkursu od początku istnienia, po tegoroczną edycję, jest LG Electronics Mława, które wspiera Organizatora w nagrodach.

Dla zespołu, który zajął 9 miejsce – Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, firma LG Mława (patron konkursu), ustanowiła bardzo atrakcyjną nagrodę, jaką jest możliwość zwiedzenia zakładu LG Electronics w Mławie wraz z jego najnowocześniejszymi liniami technologicznymi. Ocena uczestników konkursu z lat ubiegłych, którzy zwiedzali LG Mława jest bardzo wysoka. Uczestnicy oceniają zwiedzanie zakładów LG, jako arcyciekawe.

W ramach zwiedzania, sponsor organizuje dla uczestników posiłek.

Koszty dojazdu do zakładów LG Electronics MŁĄWA pokrywa AURAEKO.

Wszystkie zespoły uczestniczące w X Finale Ogólnopolskiego Konkursu: „ DOBRE RADY na ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE w DOBRE RĘCE 2018” otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz koszulki z logo projektu.

Atmosferę tegorocznego Jubileuszowego X Finału Konkursu przybliży galeria zdjęć poniżej. Zapraszamy.