We wrześniu zakończyła się kolejna edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „KWIATY ZA ELEKTROGRATY 2020” realizowana w ramach publicznej kampanii edukacji ekologicznej społeczeństwa: „Kształcenie proekologicznych postaw użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. Jest to wspólny projekt CASTORAMA POLSKA i AURAEKO OOSEiE S.A.

 1. Grupa docelowa projektu
  Grupę docelową w tym projekcie stanowili klienci CASTORAMA POLSKA dokonujący zakupu lub zamierzających dokonać zakupu w sieci sklepów zlokalizowanych na terenie całej Polski. Jest to wyjątkowa grupa docelowa, z uwagi na komercyjną działalność CASTORAMA, a także na fakt, że projekt jest realizowany w obiektach handlowych CASTORAMA podczas prowadzonej działalności
  komercyjnej.
 2. Cele projektu
  Celem głównym projektu jest propagowanie proekologicznych postaw wśród
  użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  Cel główny projektu był realizowany poprzez:

  • podwyższanie wiedzy użytkowników o zagrożeniach dla środowiska, płynących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poprzez zapoznanie się z treścią ulotek opracowanych przez AURAEKO i fachowe porady pracowników,
  • czynny udział klientów CASTORAMA w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zmniejszający zagrożenia dla środowiska i podwyższający własne bezpieczeństwo.

  Celem utylitarnym projektu było zwiększenie selektywnej zbiórki ZSEE i zmniejszenie udziału ZSEE w odpadach komunalnych w całej Polsce oraz zwiększenie odzysku

 3. Czas trwania projektu:
  Projekt trwał od 01 czerwca do 30 września 2020 roku. Zbiórki zużytego sprzętu w sklepach CASTORAMA odbyły się w ostatni weekend września.
 4. Edukacja i nagrody
  Dla osiągnięcia założonych celów projektu w przygotowaniach do zbiórek prowadzono działania edukacyjne takie jak:

  • opracowanie i ekspozycja przez CASTORAMA plakatu projektu,
  • rozdawanie klientom ulotek edukacyjnych opracowanych przez AURAEKO.

  Klienci, którzy przynosili na zbiórkę zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny byli nagradzani kwiatami – wrzosami.
  Po raz kolejny projekt zakończył się osiągnięciem celów przedstawionych na wstępie tego opracowania.