My dzieci pokonamy elektrośmieci 2017

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Ziemia i My z Dąbrowy Górniczej.
W tym projekcie AURAEKO udział wzięło 513 uczestników klas IV-VI szkól podstawowych z województwa śląskiego.

Cele główne projektu sformułowane zostały następująco :

  • podniesienie stanu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz ze zużytymi bateriami i akumulatorami ,
  • wsparcie dla kształtowania proekologicznych postaw dzieci i młodzieży szkół podstawowych w ich środowisku szkolnym i lokalnym.

Dla osiągnięcia założonych celów projektu skonstruowano i prowadzono w każdej grupie warsztaty edukacyjne. Każdy warsztat został skonstruowany w ten sposób, że w pierwszej części (ok.20 min.) przekazywano informacje merytoryczne w trakcie prezentacji multimedialnej, a następnie następowało ich wstępne utrwalenie poprzez gry i zabawy. Następnie grupa warsztatowa (średnio 20 osób) była dzielona na 5 grup roboczych i w tych grupach realizowano kolejną część warsztatów podczas których wykonywano lapbooki, w których gromadzono ulotki w taki sposób, aby tworzyły one określoną indywidualnie przez użytkownika strukturę wiedzy Każdy uczestnik warsztatów otrzymał komplet ulotek informacyjnych przekazanych przez AURAEKO Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA. Ulotki te uczestnicy warsztatów zabierali do domów, aby podzielić się uzyskaną wiedzą z rodziną, natomiast w trakcie warsztatów wykorzystywali informacje w nich zawarte do tworzenia lapbooków. Osoby prowadzące warsztaty – trenerzy wskazywali uczniom zagadnienia, które należy opisać w lapbookach. Zagadnienia, były różne dla poszczególnych grup roboczych, tak, że komplet lapbooków z danej grupy warsztatowej zawierał wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tematu warsztatów. Również w tym projekcie, dotyczącym zagrożeń dla człowieka i środowiska ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, metoda lapbooków sprawdziła się świetnie, wyzwalając entuzjastyczną aktywność u uczestników, wzbogacając dotychczasową wiedze, a także wyraźnie kształtując postawę, co widać było w postaci wytworów uczniów prezentowanych na szkolnych wystawach. Podczas podsumowania projektu wręczono dyplomy szkołom biorącym udział w projekcie, pomoce dydaktyczne i nagrody indywidualne dla wyróżniających się uczestników.
Więcej o metodzie lapbooka: www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/2705-ksiazka-robiona-na-kolanach