Koncert

Grupą docelową projektu jest środowisko rówieśnicze licealistów XXI L.O. im. Hugona Kołłątaja z innych warszawskich szkól średnich. W założeniach projekt jest inicjatywą muzyczną i proekologiczną, podjętą przez młodzież i nakierowaną na środowisko rówieśnicze jako grupę docelową.
Celem projektu jest:

  1. Kształcenie pożądanych społecznie postaw aktywności muzycznej młodzieży licealnej jako elementu zachowań kulturowych.
  2. Kształcenie pożądanych społecznie postaw proekologicznych warszawskiej młodzieży licealnej w zakresie zagrożeń ze strony zużytego sprzętu elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.
  3. Upowszechnienie idei ekologicznego trybu życia wśród młodzieży warszawskich szkól ponadgimnazjalnych.
  4. Integracja środowiska młodzieży licealnej z mieszkańcami Warszawy, poprzez wspólne inicjatywy.

18 czerwca było bardzo muzycznie na boisku XXI L.O. im Hugona Kołłątaja w Warszawie. Ta młoda impreza wprawdzie jeszcze nie dopracowała się tłumu zwolenników, ale zaprezentowany przez młodzież dorobek muzyczny mógł budzić uznanie. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozwoliła zebrac 1,5 tony elektrośmieci oraz baterii i akumulatorów.

Należy się spodziewać, że kolejna edycja KOŁŁKA FM przyniesie jeszcze większy plon zbiórki ZSEE oraz szerszy udział lokalnej społeczności.

Red Fred