1. W zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych

Działając na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 888), AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A., oferuje przedsiębiorcom:

 • przygotowanie i złożenie raportu rocznego do Urzędu Marszałkowskiego,
 • współpracę z profesjonalną siecią recyklerów odpadów opakowaniowych,
 • uzyskanie wymaganych przepisami poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
 • szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie istotnych regulacji prawnych,
 • przejęcie obowiązku organizowania publicznych kampanii edukacyjnych,
 • możliwość bezpłatnego używania znaku „Firma Przyjazna Naturze”,
 • wsparcie marketingowe, w przypadku wspólnie organizowanych działań proekologicznych.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że często zapisy ustawy w zderzeniu z różnorodnością zdarzeń gospodarczych wielu Przedsiębiorcom sprawiają trudności. Zdarza się, że na życzenie naszych Klientów, by uzyskać właściwą interpretację, adekwatną do danej sytuacji, zbieramy wiedzę nawet z kilku fachowych źródeł.
Zapraszamy do współpracy, gwarantujemy pełen profesjonalizm.
Niniejsza oferta jest skierowana do podmiotów już działających na rynku jak i podmiotów dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą.
Służymy profesjonalną radą w kwestii ochrony środowiska.

2. W zakresie baterii i akumulatorów

Działając na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009 Nr 79 poz. 666 z poź. zmian.) AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w imieniu Klientów w zakresie gospodarowania bateriami i akumulatorami:

 • organizuje i finansuje selektywną zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów oraz ich przetwarzanie i recykling,
 • zapewnia osiąganie minimalnych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów,
 • przygotowuje i składa w imieniu swoich Klientów coroczne raporty do właściwego Urzędu Marszałkowskiego,
 • przejmuje zobowiązania w zakresie organizowania kampanii edukacyjnych wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

3. W zakresie opon olejów odpadowych, smarów i preparatów smarowych.

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639) AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w imieniu Klientów w zakresie gospodarowania odpadami powstałymi z produktów – oponach:

 • organizuje i finansuje selektywną zbiórkę zużytych opon, olejów odpadowych, smarów i preparatów smarowych,
 • zapewnia osiąganie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu zużytych opon, olejów odpadowych, smarów i preparatów smarowych,
 • przygotowuje i składa w imieniu swoich Klientów coroczne raporty do właściwego urzędu.

Współpracując z nami:

  • unikniesz kłopotliwych i czasochłonnych formalności.
  • zaoszczędzisz czas i pieniądze,
  • pomożesz w ochronie środowiska naturalnego,
  • będziesz miał możliwość posługiwania się znakiem: Firma Przyjazna Naturze.

Już ponad tysiąc przedsiębiorstw współpracuje z nami z korzyścią dla środowiska.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Sprawdź na www.auraeko.pl

auraeko

Kontakt:

Doradcy Biznesowi
AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
tel. (22) 313 01 63
info@auraeko.pl