Działając na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639) AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w imieniu Klientów w zakresie gospodarowania odpadami powstałymi z produktów – oponach:

 • organizuje i finansuje selektywną zbiórkę zużytych opon, olejów odpadowych, smarów i preparatów smarowych,
 • zapewnia osiąganie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu zużytych opon, olejów odpadowych, smarów i preparatów smarowych,
 • przygotowuje i składa w imieniu swoich Klientów coroczne raporty do właściwego urzędu.

Współpracując z nami:

  • unikniesz kłopotliwych i czasochłonnych formalności.
  • zaoszczędzisz czas i pieniądze,
  • pomożesz w ochronie środowiska naturalnego,
  • będziesz miał możliwość posługiwania się znakiem: Firma Przyjazna Naturze.

Skontaktuj się z nami:
Doradcy Biznesowi
AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
tel. (22) 313 01 63
info@auraeko.pl