Działając na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 888), AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A., oferuje przedsiębiorcom:

  • przygotowanie i złożenie raportu rocznego do Urzędu Marszałkowskiego,
  • współpracę z profesjonalną siecią recyklerów odpadów opakowaniowych,
  • uzyskanie wymaganych przepisami poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
  • szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie istotnych regulacji prawnych,
  • przejęcie obowiązku organizowania publicznych kampanii edukacyjnych,
  • możliwość bezpłatnego używania znaku „Firma Przyjazna Naturze”,
  • wsparcie marketingowe, w przypadku wspólnie organizowanych działań proekologicznych.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że często zapisy ustawy w zderzeniu z różnorodnością zdarzeń gospodarczych wielu Przedsiębiorcom sprawiają trudności. Zdarza się, że na życzenie naszych Klientów, by uzyskać właściwą interpretację, adekwatną do danej sytuacji, zbieramy wiedzę nawet z kilku fachowych źródeł.
Zapraszamy do współpracy, gwarantujemy pełen profesjonalizm.
Niniejsza oferta jest skierowana do podmiotów już działających na rynku jak i podmiotów dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą.
Służymy profesjonalną radą w kwestii ochrony środowiska.

Skontaktuj się z nami:
Doradcy Biznesowi
AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
tel. (22) 313 01 63
info@auraeko.pl