Misją AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
jest stałe dążenie do zmniejszenia negatywnego wpływu, jaki mają zużyte opakowania oraz zużyte baterie i akumulatory na człowieka
i środowisko.

     
  logo auraeko  maya logo 
001W Zerzniu wiosenne porządki z AURAEKO 2019


Kolejne zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii organizowane w ramach projektów edukacyjnych wskazują, że „zasoby”
w garażach, piwnicach są niewyczerpane. Normą jest, że zbiórki wspierane materiałami edukacyjnymi i informacją do uczestników przed dniem zbiórki dają dobry plon. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć i zapoznania się z rodzajem zużytego sprzętu, który na szczęście został przyniesiony na nasza zbiórkę, a nie wyrzucony do lasu lub do śmietnika. Co zebraliśmy? Zużyte: lodówki, pralki, elektronarzędzia, kable, baterie i akumulatory we wszystkich kolorach tęczy i z logami wszystkich znanych i mniej znanych producentów. Zebrane elektroodpady już nie będą truły ludzi, ani środowiska i co nie mniej ważne, oddadzą właścicielom zajmowaną do tej pory powierzchnię.

Zachęcamy wszystkich do uczestniczenia w naszych projektach, by zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także zużyte baterie i akumulatory trafiły we właściwe miejsce i zostały profesjonalnie przetworzone.

Pamiętajmy że:

niebezpieczne związki chemiczne i trujące substancje, zawarte w elektrośmieciach (np. FREON w układzie chłodzącym lodówek, RTĘĆ w świetlówkach, żarówkach energooszczędnych i kineskopach, a także KADM i ZWIĄZKI BROMU), przyczyniają się do skażenia środowiska naturalnego oraz stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzi.


kosz śmieci 2019 01 Nieprawidłowy sposób zagospodarowywania elektrośmieci powoduje, że szkodliwe substancje wydostają się na zewnątrz, łatwo przenikają z deszczem do gleby oraz wód gruntowych, a w efekcie mogą skazić środowisko oraz spowodować problemy zdrowotne u ludzi i zwierząt.

Produktów oznaczonych tym znakiem nie wyrzucamy do odpadów komunalnych. Przynosimy je na zbiórki, takie jak nasza lub oddajemy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. O szczegółowe informacje pytaj w swojej gminie.