Misją AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
jest stałe dążenie do zmniejszenia negatywnego wpływu, jaki mają zużyte opakowania oraz zużyte baterie i akumulatory na człowieka
i środowisko.

     
  logo auraeko  maya logo 
DSCF7009100-lecie Parafii św. Kazimierza w Pruszkowie – także ekologicznie i edukacyjnie

W dniach 8 i 9 czerwca 2013 roku miał miejsce projekt edukacyjno-ekologiczny, który został zorganizowany z okazji 100-lecia Parafii św. Kazimierza w Pruszkowie. Festyn oraz projekt AURAEKO „Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory zagrożeniem dla Ciebie i środowiska” pozwoliły uczestnikom nie tylko na dobrą zabawę, ale również na podniesienie własnej świadomości ekologicznej. Głównym celem realizowanego projektu było informowanie o konsekwencjach wynikających ze składowania w domach zużytych sprzętów elektronicznych i elektrycznych, a także baterii i akumulatorów oraz możliwości ich utylizacji.


Wraz z festynem oraz projektem edukacyjnym miała miejsce zbiórka ZSEE oraz zużytych akumulatorów i baterii. Przed zbiórką uczestnicy zostali poinformowani o możliwości przekazania tych przedmiotów poprzez plakaty oraz komunikaty ogłaszane przez księży podczas odprawiania nabożeństw.

Analogicznie jak w przypadku innych akcji AURAEKO osoby, które dostarczyły zużyty sprzęt, baterie i akumulatory, mogły otrzymać ekologiczne torby na zakupy lub dodatkowo też sadzonki krzewów. Razem 8 czerwca udało się zebrać ponad 3 tony zużytego sprzętu, w tym również około 20 kilogramów zużytych akumulatorów i baterii. To bardzo dobry wynik, zwłaszcza że w Pruszkowie dwa razy w ciągu miesiąca mają miejsce zbiórki elektroodpadów. W dniu 9 czerwca 2013 roku w ramach kościelnych uroczystości przy dużej frekwencji wiernych prowadzone były nadal działania informacyjne związane ze zbiórką ZSEE, a także zabawy i gry dla dzieci. Niestety, piękna pogoda została zakłócona przez potężną burzę i gradobicie, co zmniejszyło zainteresowanie wydarzeniem i jednocześnie zbiórką.

AURAEKO serdecznie dziękuje kapłanom z Parafii św. Kazimierza w Pruszkowie za pomoc w zorganizowaniu projektu oraz realizacji jego celów. Powodzenie akcji dało także podstawę do przygotowania projektu w przyszłości we współpracy z Parafią.