Misją AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
jest stałe dążenie do zmniejszenia negatywnego wpływu, jaki mają zużyte opakowania oraz zużyte baterie i akumulatory na człowieka
i środowisko.

     
  logo auraeko  maya logo 
1Działania edukacyjne oraz zbiórka zorganizowana w Parafii Rzymsko-Katolickiej Warszawa - Zerzeń (Wawer)


21 września 2013 roku prowadziliśmy wspólnie z kościołem Wniebowzięcia N.M.P. w Warszawie Zerzniu (Wawer) zbiórkę – można było oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektryczny, a także akumulatory oraz baterie. Zbiórka trwała od godziny 10.00 do 16.00. Mieszkańcy Zerzenia przez cały czas trwania akcji dowozili i donosili elektrosprzęty, by przekazać je w nasze ręce. Uczestnicy zbiórki otrzymali od AURAEKO ekologiczne torby na zakupy i ekologiczne papryczki. Łącznie udało się zebrać ponad 4 tony elektrośmieci oraz baterii i akumulatorów, które nie muszą już zagracać niczyjego domu i zostaną bezpiecznie zutylizowane. Oprócz zniszczonego i zużytego nowoczesnego sprzętu uczestnicy zbiórki przynieśli również dużo perełek, w tym między innymi do AURAEKO trafił dwie pralki Frania oraz magnetofon TESLA B4.

Kolejna zbiórka planowana jest już na przyszły rok.


 

< powrót