Misją AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
jest stałe dążenie do zmniejszenia negatywnego wpływu, jaki mają zużyte opakowania oraz zużyte baterie i akumulatory na człowieka
i środowisko.

     
  logo auraeko  maya logo 
Zawiadomienie o zmianie nazwy

Szanowni Państwo,

niniejszym zawiadamiamy, że od dnia 01.01. 2014 roku,

  AURAEKO OPAKOWANIA Organizacja Odzysku SA,

zmieniła nazwę na:

   AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań SA.


Zmianie uległa również wysokość kapitału zakładowego z 1 000 000 PLN, do 2 500 000 PLN.
Organ uprawniony do reprezentowania Spółki, adres siedziby, nr konta bankowego, NIP i Regon pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Gabriela Leszczyńska

 Prezes Zarządu