Misją AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
jest stałe dążenie do zmniejszenia negatywnego wpływu, jaki mają zużyte opakowania oraz zużyte baterie i akumulatory na człowieka
i środowisko.

     
  logo auraeko  maya logo 
cert ref

Certyfikaty.

Współcześnie działające przedsiębiorstwo zobowiązane jest rozwijać się w dwu podstawowych obszarach. Pierwszy z nich dotyczy oferowanej jakości usług, jakie przedsiębiorstwo świadczy swoim klientom. Obszar ten zawiera w sobie kompetencje: merytoryczne, zawodowe, organizacyjne, handlowe i inne. Z uwagi na fakt, iż nie zawsze deklaracje składane przez przedsiębiorstwa mają pokrycie w stanie faktycznym, wprowadzono system certyfikowania przedsiębiorstw.

Patrz zakładka „Certyfikaty”.


Referencje.


Drugim obszarem troski każdego przedsiębiorstwa jest ocena jego działania przez klientów korzystających z jego usług. Ta ocena, wyrażona poziomem satysfakcji klienta z wykonanych usług jest zwyczajowym sposobem uwidaczniania oceny, jaką uzyskało przedsiębiorstwo świadczące usługi, od klienta.

Patrz zakładka „Referencje”.