Misją AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
jest stałe dążenie do zmniejszenia negatywnego wpływu, jaki mają zużyte opakowania oraz zużyte baterie i akumulatory na człowieka
i środowisko.

     
  logo auraeko  maya logo 

Komunikaty dla Akcjonariuszy

Ogłoszenia spółki 2020 rok


Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie mającego się odbyć w dniu 23 kwietnia 2020 R.

Informacja Zarządu Spółki w sprawie DEMATERIALIZACJI AKCJI

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 1 z dnia: 3 lipca 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 2 z dnia: 24 lipca 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 3 z dnia: 13 sierpnia 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 4 z dnia: 4 września 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 5 z dnia: 25 września 2020 roku