W dniu 9 maja 2015 roku, AURAEKO wspólnie z Parafią Kościoła Rzymsko – Katolickiego Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, prowadziło działania edukacyjne z cyklu: „BÓG STWORZYŁ CZYSTY ŚWIAT. TERAZ TEŻ POWINIEN BYĆ CZYSTY”. Działanie to skierowane było na osiągniecie trzech celów:

1. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników o szkodliwości dla zdrowia i środowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.

2. Podniesienie poziomu umiejętności postepowania w warunkach gospodarstwa domowego ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami.

3. Promowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców Podkowy Leśnej oraz zmniejszenie ilości ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów w odpadach komunalnych.

Podjęte działania w całości wpisują się w publiczną kampanię edukacyjną zgodną ze strategią edukacyjną AURAEKO.

Piękna pogoda sprzyjała realizacji projektu. Poprzedzone informacją w postaci plakatów i specjalnej ulotki do parafian, a także zapowiedzią księdza proboszcza, działania prowadzone na stoisku edukacyjnym AURAEKO cieszyły się znacznym powodzeniem. Na zbiórkę zużytego sprzętu trafiło ponad  1 050 kg, które już nie zagracają domów, strychów, piwnic i nie trują szkodliwymi związkami, które powstają w zużytym sprzęcie w miarę upływu czasu. W zamian za otrzymany zużyty sprzęt, AURAEKO wręczało sadzonki kwiatów oraz śliczne i ekologiczne torby na zakupy. Zebrany zużyty sprzęt trafił do koncesjonowanego zakładu przetwarzania MAYA VICTORY Sp. z o.o. Nie będzie już nikomu szkodził.

Dziękujemy księdzu proboszczowi Wojciechowi Osialowi i wszystkim mieszkańcom Podkowy, którzy uczestniczyli w realizacji projektu.