Bateria

Szanowni Państwo,
Zgodnie z obietnicą rozpoczynamy zapisy na kurs online pt.: „Praktyczne stosowanie ustawy o bateriach i akumulatorach”Jest to bardzo krótki ( do 10 godzin) jedno modułowy kurs, podnoszący umiejętność Uczestników w praktycznym stosowaniu Ustawy z dn. 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
Kurs jest łatwy, ciekawy i pożyteczny dla wielu grup zawodowych, które w swej pracy, podejmują problematykę baterii i akumulatorów.
Kurs jest dostępny na portalu: www.auraeko-edukacja.pl

W atrakcyjnej, multimedialnej formie, w krótkim czasie, będzie można zapoznać się z regulacjami ustawy dla:

– podmiotów wprowadzających baterie i akumulatory,
– podmiotów zbierających zużyte baterie i akumulatory,
– podmiotów prowadzących miejsce odbioru,
– sprzedawców, a także
– użytkowników baterii i akumulatorów.

Gwarantujemy bardzo wysoką efektywność uczenia się.

Kurs zawiera ćwiczenia, które można powtarzać wielokrotnie i test będący podstawą zaliczenia kursu. Zaliczanie wszystkich ćwiczeń zawartych w kursie daje 80-90% pewności, ze test oceniający będzie zaliczony pozytywnie. Kurs rozpoczyna się testem wstępnym mierzącym poziom wiedzy w momencie rozpoczynania kursu. Test końcowy jest to forma zaliczenia kursu. Porównanie wyniku wstępnego i końcowego służy jedynie określeniu efektywności wewnętrznej kursu i jest anonimowe.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na bardzo wysoką efektywność uczenia się online w porównaniu ze szkoleniem konwencjonalnym. Jest to efektywność od 4 do 7 razy wyższa. Warto więc zainwestować kilka godzin we własny rozwój zawodowy.

Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w kursie oraz do delegowania zatrudnionych pracowników. Kurs jest bezpłatny dla klientów AURAEKO.

Rejestracja, logowanie i dostęp do kursu są obsługiwane przez wortal edukacyjny dostępny na stronie www.auraeko-edukacja.pl. W czasie nauki w kursie, uczestnicy mogą się kontaktować z opiekunami: telefonicznie w specjalnej infolinii 22/595 4600 lub poprzez e-mail info@auraeko-edukacja.pl.

Uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą szkolenie, otrzymają drogą pocztową Certyfikat jego ukończenia.

Aby zapewnić dostęp do kursu wyłącznie pracownikom wskazanym przez firmy- Klientów AURAEKO, wykorzystujemy mechanizm voucherów, tj. \”elektronicznych biletów\” – specjalnych kluczy generowanych dla każdej firmy, niezbędnych do zarejestrowania się uczestnika na wortalu.

Wygenerowane vouchery są następnie dystrybuowane w firmach naszych klientów.

W celu zgłoszenia na kurs online, uczestników ze swojej organizacji, prosimy o określenie i przesłanie emaila do AURAEKO na adres: mfedyk@auraeko.pl, zawierającego następujące dane:

1) zapotrzebowania, ile osób z Państwa firmy będzie delegowane na kurs?

2) adresu e-mail do osoby kontaktowej, która z ramienia Państwa firmy uzyska listę voucherów i rozdzieli je pomiędzy odpowiednie osoby.

UWAGA !

Kurs jest krótki i na prace z kursem trzeba przeznaczyć mniej niż 10 godzin, oznacza to, że w ciągu jednego tygodnia bez trudu można wygospodarować czas na ukończenie kursu.

Zapraszamy,
Gabriela Leszczyńska
Prezes Zarządu AURAEKO