Trwa projekt edukacyjny realizowany we współpracy z firmą przetwarzaj.pl. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 6-9 lat ze szkół podstawowych z okolic Krakowa. Poza zrozumieniem potencjalnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka oraz zwierząt ze strony zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, a także ciągle wzrastającej ilości odpadów opakowaniowych, a zwłaszcza tworzyw sztucznych, uczestnicy projektu zapoznają się z korzyściami płynącymi z odzysku surowców wtórnych w procesie recyklingu odpadów opakowaniowych i zużytych baterii. W trakcie zajęć uczestnicy mają możliwość zapoznania się z półproduktami i surowcami odzyskanymi w trakcie procesu recyklingu zużytych baterii oraz tworzyw sztucznych, np. regranulatem powstającym z opakowań foliowych. Zajęcia edukacyjne mają postać spotkań tematycznych, takich jak prelekcje, demonstracje, konkursy, pikniki i apele ekologiczne. Zaangażowanie dzieci w prowadzone zajęcia pokazuje, że warto edukować najmłodszych, kształtując ich prawidłowe nawyki i świadomość realnego wpływu, który mają na środowisko. Uczniowie z entuzjazmem niosą to przesłanie do swoich domów, edukując rodzeństwo, rodziców i dziadków.