Zakończył się projekt edukacyjny NA ŚRODOWISKO ZWAŻAJ – ODPADY PRZETWARZAJ realizowany we współpracy z firmą przetwarzaj.pl. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 6-10 lat ze szkół podstawowych z okolic Krakowa. Poza zrozumieniem potencjalnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi oraz zwierząt, które niesie za sobą nieprawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami i odpadami opakowaniowymi, uczestnicy projektu zapoznają się z korzyściami płynącymi z odzysku cennych surowców w procesie recyklingu. Zajęcia edukacyjne mają postać spotkań tematycznych, takich jak prelekcje, demonstracje, konkursy. Zaangażowanie dzieci w prowadzone zajęcia pokazuje, że warto edukować najmłodszych, kształtując ich prawidłowe nawyki i świadomość realnego wpływu, który mają na środowisko. Uczniowie z entuzjazmem niosą to przesłanie do swoich domów, edukując rodzeństwo, rodziców i dziadków.