Pruszków wolny od elektroodpadów 2018 – finał projektu ekologicznego

Po dwóch projektach pilotażowych odbył się w tym roku kolejny, już cykliczny projekt ekologiczny przygotowany przez AURAEKO w pruszkowskich przedszkolach: „Pruszków wolny od elektroodpadów 2018” W tegorocznej edycji projektu wzięło udział ponad 1 700 dzieci z 14 przedszkoli miejskich w Pruszkowie. Projekt podejmował problematykę zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi, ze strony zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

W ramach projektu prowadzono ciekawe zajęcia edukacyjne, a także zorganizowano konkurs, w którym wszystkie przedszkola biorące udział w projekcie, rywalizowały o to, które przedszkole zbierze najwięcej zużytych baterii w przeliczeniu na jednego przedszkolaka. 10 czerwca 2018 roku podczas Festiwalu Przedszkolaków w Pruszkowie ogłoszone zostały wyniki konkursu:

Pierwsze miejsce zajęło Przedszkole Miejskie nr 12 z wynikiem – 2,83 kg zużytych baterii na uczestnika, zdobywając I nagrodę – 5 zestawów wieży muzycznej Blaupunkt MS12BT + zestawy puzzli do 180 sztuk. Łączna wartość tej nagrody to ok. 1 500 zł. netto. Nagrodę ufundowało AURAEKO.

Drugie miejsce zajęło Przedszkole Miejskie nr 6 z wynikiem – 2,50 kg zużytych baterii na uczestnika, zdobywając druga nagrodę – mobilny zestaw nagłośnieniowy 350 Wat, z możliwością odtwarzania nagrań z USB i SD. Zestaw może być zasilany z akumulatora i jest wyposażony w 2 bezprzewodowe mikrofony i pilota. Dodatkową składową tej nagrody są zestawy puzzli. Wartość nagrody 1 000 zł netto. Nagrodę ufundowało AURAEKO.

Trzecie miejsce zajęło Przedszkole Miejskie nr 2 z wynikiem 2,15 kg zużytych baterii na uczestnika, zdobywając trzecią nagrodę – wysokiej jakości wieża muzyczna PANASONIC SC- AKX 200 E SA- AKX200E + SB – AKX200E wartość 700 zł netto. Nagrodę ufundowało AURAEKO.

Kolejne miejsca zajęły przedszkola, które uzyskały wyniki malejące od 2,05 kg do 0,45 kg zużytych baterii na uczestnika i zdobyły wiele różnorodnych nagród pomocnych w nauce i zabawie w przedszkolu. Nagrody dla tej grupy przedszkoli ufundował Prezydent Miasta Pruszkowa.

Gratulujemy zwycięzcom konkursu, warto jednak zauważyć, że konkurs był tylko jednym z elementów projektu. Wszystkie dzieci uczestniczące w projekcie edukacyjnym AURAEKO odniosły korzyści w postaci wiedzy i umiejętności, które będą procentowały w dłuższym czasie. To było celem nadrzędnym projektu.

Należy także spojrzeć na ten projekt w szerszym ujęciu. Otóż, 1 700 dzieci w wieku przedszkolnym wzięło udział w celowym działaniu ekologicznym wspomaganym przez rodziców, członków rodziny, kadrę przedszkoli, władze samorządowe i AURAEKO. Uzyskane rezultaty projektu to pozyskana przez dzieci wiedza i doświadczenie oraz licząca się bardzo dla dziecka akceptacja dorosłych.

Zauważmy, że dzieci z pomocą rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego zebrały w ramach tylko tego projektu łącznie 2025,5 kg zużytych baterii, czyli ponad dwie tony. W tym miejscu warto podkreślić, że podane wyniki konkursu osiągnięto niezależnie od trwającej cały rok zbiórki baterii w Pruszkowie, prowadzonej również przez AURAEKO.

Zapraszamy do galerii przedstawiającej: jak dzieci uczyły się w czasie projektu, jak się bawiły na podsumowaniu projektu i wręczenie nagród za wyniki w projekcie w ramach Festiwalu Przedszkolaków.