Ten, posiadający już wiele edycji projekt edukacyjny koncentrował się na zagadnieniach takich jak:

  • rodzaje zagrożeń ze strony elektroodpadów dla środowiska i człowieka?
  • w jaki sposób możemy minimalizować negatywny wpływ zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii na środowisko i zdrowie człowieka?

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowiło 1884 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z 15 (wszystkich) pruszkowskich przedszkoli miejskich oraz środowisko rodzinne dzieci.

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia z uczestnikami projektu były prowadzone w grupach przedszkolnych przez kadrę dydaktyczną pruszkowskich przedszkoli. Wśród metod pracy z dziećmi wykorzystywane były: pogadanka, pokaz, demonstracja, pytania aktywizujące, ćwiczenia sprawdzające poprawność opanowania wiedzy z zakresu unikania zagrożeń, ze strony zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego poza pomocami dydaktycznymi takimi jak plakaty, foldery i ulotki, korzystali także z naturalnych eksponatów z np.: uszkodzona suszarka, zepsuty telefon komórkowym, itd. Korzystali także z edukacyjnych materiałów w formie elektronicznej, prezentowanych na elektronicznej tablicy przy użyciu komputera. W ramach zajęć, dzieci wykonywały również rysunki dowolnie wybranych urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub baterii.

W czasie zajęć edukacyjnych, prowadzone były również ćwiczenia ruchowe.

Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów – KONKURS

O ile działania edukacyjne w postaci zajęć z przedszkolakami zostały zrealizowane w marcu i na początku kwietnia, to dalsze działania związane z realizacją zbiórki zużytych baterii w formie konkursu natrafiły na okres, w którym przedszkola zostały zamknięte z powodu epidemii. Przedłużenie konkursu do końca października pozwoliło zrealizować również planowaną zbiórkę na bardzo wysokim poziomie, gdyż dzieci zebrały łącznie 4 584 kg zużytych baterii.

Pełna lista 15 przedszkoli biorących udział w projekcie jest w posiadaniu AURAEKO.

Trzy główne nagrody, ufundowane przez AURAEKO zdobyły:

  • I miejsce – wartość nagrody 1 500 zł netto, Przedszkole Miejskie Nr 13
  • II miejsce – wartość nagrody 1 000 zł netto, Przedszkole Miejskie Nr 15
  • III miejsce – wartość nagrody 700 zł netto, Przedszkole Miejskie Nr 2

Dodatkowe nagrody dla wyróżniających się uzyskanymi wynikami ufundował Urząd Miejski w Pruszkowie.

Podsumowanie i wnioski

Projekt edukacyjny: „Pruszków wolny od Elektroodpadów” miał już wiele edycji w środowisku przedszkolnym w Pruszkowie. Ten projekt jest znany i dobrze oceniany przez środowisko przedszkolne, rodziców dzieci, a także władze Pruszkowa, które mu patronują. Temu pozytywnemu stosunkowi właśnie zawdzięczać należy udaną realizację edycji 2020, pomimo trudności wynikających z pandemii.

Dzięki kadrze pedagogicznej biorącej udział w projekcie dzieci uzyskały wiele nowej wiedzy, a także akceptację i pomoc rodziców do udziału w projekcie. Przełożyło się to na efekty w kształtowaniu proekologicznej postawy 1884 dzieci, a także na plon zbiórki, który wyniósł łącznie 4584 kg zużytych baterii.

Uzyskane rezultaty i wyniki pozwalają wnioskować o kontynuacje projektu w kolejnych latach.