Pruszkowskie przedszkola wspierają zdrowe środowisko

Po dwóch edycjach pilotażowych, w 2018 roku projekt edukacyjny: „Pruszków wolny od elektroodpadów 2018” stał się corocznym projektem cyklicznym, realizowanym w pruszkowskich przedszkolach. Bierze w nim udział ponad 1700 dzieci oraz kadra pedagogiczna pruszkowskich przedszkoli. Jednak do liczby uczestników projektu trzeba koniecznie dodać co najmniej dwoje rodziców każdego dziecka, bez których akceptacji i pomocy, oddziaływanie projektu byłoby bardzo ograniczone. Zatem, brawo Rodzice! Projekt  trwa od 1 marca do 20 maja 2018 roku. Zakończenie projektu odbędzie się podczas corocznego Festiwalu Przedszkolaków w dniu 10 czerwca 2018 roku.

Działania w projekcie

Wszystkie 14 pruszkowskich przedszkoli  biorące udział w projekcie, po spotkaniu z dyrektorami przedszkoli, otrzymały e-mail zawierający: „Skrócony opis projektu”, „Informacje dla rodziców dzieci” oraz „Regulamin konkursu zbierania baterii”. Ponadto, we wszystkich 14 przedszkolach prowadzone są obecnie zajęcia edukacyjne przewidziane projektem z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych opracowanych i dostarczonych przez AURAEKO.

Źródłami wiedzy dla nauczycieli w wymienionym zakresie są:

  1. Podręcznik dla nauczyciela – 1 szt. dla każdego opiekuna prowadzącego zajęcia.
  2. Ulotka o zużytych bateriach – 1 szt. dla każdego nauczyciela
  3. Ulotka o zużytym ZSEE – 1 700 szt.
  4. Strony internetowe AURAEKO: www.elektrorady.pl, gdzie znajdują się gry dydaktyczne dla dzieci oraz strony:  www.auraeko.pl; www.auraekoopakowania.pl.

Źródłami wiedzy dla dzieci i rodziców są:

  1.   Informacja dla partnerów projektu – dla każdego rodzica – 1 700 szt.
  2.   Ulotka o zużytych bateriach – dla każdego dziecka i rodzica – 1 700 szt.
  3.   Ulotka o zużytym ZSEE – dla każdego rodzica – 1 700 szt.
  4.   Strona internetowa AURAEKO: www.elektrorady.pl

Wymienione powyżej materiały (1-3) stanowią tzw. „PAKIET INFORMACYJNY PRZEDSZKOLAKA”, który dzieci otrzymały w przedszkolu i przekazały rodzicom, dla zobrazowania założeń projektu, w którym uczestniczą ich dzieci, a także jako zaproszenie do współdziałania rodziców w projekcie. Ponadto wszystkie przedszkola biorące udział w projekcie, zostały wyposażone przez AURAEKO w specjalne pojemniki na zużyte baterie oraz ekologiczne torby na zakupy.

Prowadzony obecnie przez kadrę pedagogiczną proces kształcenia, ma doprowadzić do ukształtowania określonej w założeniach postawy proekologicznej w przyszłości i zajęcia oczekiwanej społecznie postawy w czasie trwania projektu, wyrażającej się możliwie najwyższym plonem zbiórki zużytych baterii, która odbywa się przy współudziale rodziców. Zajęcia edukacyjne przebiegają zgodnie z planem, podobnie jak zbiórka baterii, co zostało potwierdzone podczas monitoringu projektu zakończonego 29 marca b.r. By zapoznać się z przebiegiem zajęć w przedszkolach zapraszamy do galerii zdjęć wykonanych podczas monitoringu projektu.