Każdy sprzęt elektryczny i elektroniczny (SEE), po upływie czasu zmienia się w zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), który po utracie wartości użytkowej przestaje być potrzebny. Sprzętu, którego chcemy się pozbyć – zużył się, zepsuł się, nie wolno wyrzucać do śmietnika razem z innymi odpadami.