14 maja 2016 roku, w Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, na Saskiej Kępie w Warszawie, odbył się finał  kolejnej edycji projektu edukacyjnego AURAEKO: „SELEKTYWNA ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW, ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW – CHRONI ŚRODOWISKO I CZŁOWIEKA”. Prace organizacyjne wykonane zostały wcześniej, ale akcję stoiska edukacyjnego oraz sama zbiórkę elektroodpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów przewidzieliśmy w dniu 14 maja (sobota) 2016 r.

Na szczęście deszcz, po chwili zadumy, postanowił nie padać , co znacznie poprawiło humory wszystkim. Ci, którzy pojawili się na zbiórce ze zużytym sprzętem lub ze zużytymi bateriami lub akumulatorami, otrzymywali sadzonkę kwiatów, torbę ekologiczną na zakupy, a także interesujące ulotki o tym jak postępować ze zużytym sprzętem i zużytymi bateriami.
Nie zawsze udaje nam się zebrać satysfakcjonującą ilość zużytego sprzętu i zużytych baterii, ale wiemy, że w wymiarze rocznym naszych zbiórek, plon sięgnie poziomu kilkudziesięciu ton, a to już nie jest wielkość bez znaczenia. Ponadto, poza wynikiem naszego projektu wyrażonym w tonach, istnieje wymiar oddziaływania edukacyjnego, trudny do określenia w liczbach, ale orientacyjnie można go określić na podstawie 1 000-1 500 rozdanych ulotek edukacyjnych. Zakładamy, że znaczna większość tych którzy zabrali ulotki ze sobą, przeczytała je. Jeśli tak, to zdobyta wiedza zostanie włączona w strukturę dotychczasowej wiedzy i zaowocuje w postaci postawy bardziej skłonnej akceptować zasady proekologicznego rozwoju społeczeństwa.

Głównym celem edukacyjnym tego projektu było kształtowanie i popularyzacja postaw proekologicznych użytkowników, w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Cel główny był realizowany poprzez osiągniecie celów szczegółowych, do których należą:

1. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników o szkodliwości dla zdrowia i środowiska zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego.
2. Podniesienie umiejętności działania w warunkach lokalnych ze zużytym sprzętem oraz zużytymi bateriami i akumulatorami.
3. Promowanie proekologicznych postaw wśród uczestników projektu i ich naturalnego, najbliższego środowiska.
4. Zmniejszenie ilości zużytego sprzętu oraz zużytych baterii i akumulatorów na wysypiskach komunalnych, a przez to zmniejszenie negatywnego wpływu ZSEE na środowisko i zdrowie ludzi.

Nasze działanie z pewnością przyczyniło się do wyższego poziomu akceptacji zasad proekologicznego postępowania ze zużytym sprzętem i zużytymi bateriami, a także zaowocuje przy kolejnych zbiórkach.