Gabriela Leszczyńska
Prezes Zarządu

Koordynator ds. Edukacji Ekologicznej
Tel.: + 48 (22) 313 01 84
E-mail:   info@auraeko.pl

Dział Obsługi Klienta
Tel.: + 48 (22) 313 01 58

Dyrektor Handlowy
Tel.: + 48 (22) 313 01 63