17 października w Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Warszawie odbył się finał  kolejnej edycji projektu edukacyjnego AURAEKO: „Bóg stworzył czysty świat. Teraz też powinien być czysty”. Prace przygotowawcze towarzyszące projektowi odbyły się wcześniej, ale akcję edukacyjną oraz zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów zaplanowaliśmy na 17 października. Deszcz padał od rana, co mogło zniechęcić część uczestników. Ostatecznie, frekwencja była niższa niż oczekiwaliśmy, ale zebraliśmy łącznie ponad 1 700 kg zużytego sprzętu i zużytych baterii, co wskazuje, że zainteresowanych było sporo.

To była ostatnia edycja tego projektu w tym roku. Tylko w tym projekcie udzieliliśmy ponad 300 porad z zakresu postepowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz w zakresie zagrożeń ze strony zużytych baterii i akumulatorów.

Powtarzały się głosy znane z innych edycji tego projektu „… jak to dobrze, że zorganizowała parafia tę zbiórkę bo jest tego (zużytego sprzętu – przyp. autora) bardzo dużo i nie wiadomo, co z tym robić…”.Spotkaliśmy też wiele sytuacji trudnych, kiedy  przeszkodą w oddaniu zużytego sprzętu jest jego znaczna waga (lodówki, pralki), który też często umieszczony jest w piwnicach, ze złym dostępem lub na którymś piętrze budynku, w którym nie ma windy. W takich przypadkach pomagaliśmy w wyniesieniu zużytych urządzeń.

Podkreślamy wagę zbiórki elektroodpadów, bo udział w niej świadczy w znacznej mierze o zajmowanej postawie, którą próbujemy kształtować w lokalnych społecznościach.

Na zakończenie tegorocznego cyklu tego projektu warto, wydaje się, raz jeszcze powrócić do założonych celów projektu, które zdefiniowane są następująco:

Głównym celem edukacyjnym projektu jest kształtowanie i popularyzacja postaw proekologicznych użytkowników, w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Cel główny był realizowany poprzez osiągniecie celów szczegółowych, do których należą:

  1. Podniesienie poziomu wiedzy uczestników o szkodliwości dla zdrowia i środowiska zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego elektronicznego.
  2. Podniesienie umiejętności działania w warunkach lokalnych ze zużytym sprzętem oraz zużytymi bateriami i akumulatorami.
  3. Promowanie proekologicznych postaw wśród uczestników projektu i ich naturalnego, najbliższego środowiska.
  4. Zmniejszenie ilości zużytego sprzętu oraz zużytych baterii i akumulatorów na wysypiskach komunalnych, a przez to zmniejszenie negatywnego wpływu ZSEE na środowisko i zdrowie ludzi.

Dążenie do osiągniecia założonych celów, sformułowanych powyżej jest trudno mierzalne. Jednak masa zebranego sprzętu jest łatwa do określenia. We wszystkich tegorocznych edycjach tego projektu zebraliśmy prawie 8 ton elektroodpadów. Pozostajemy w przekonaniu, ze ziarno edukacji ekologicznej zostało zasiane i plon tegorocznych działań w latach kolejnych, będzie jeszcze wyższy.