Wszystkie działania edukacyjne w latach poprzednich, realizowane w ramach kolejnych projektów „PIKNIKOŁŁEK” adresowane były do młodzieży licealnej dzielnicy Ochota, społeczności kołłątajowskiej oraz młodzieży gimnazjalnej. Od roku ubiegłego, co było szczególnie widoczne w tegorocznym finale projektu, bardzo się zwiększyła liczebność młodzieży gimnazjalnej oraz dzieci ze szkól podstawowych. To bardzo ważna zmiana poszerzająca grupę docelową projektu, a przez to silniejsze oddziaływanie środowiskowe projektu. Młodzież gimnazjalna i dzieci z podstawówek z pewnością zaniosą do swoich domów i środowiska rówieśniczego, wiedzę , ulotki i wrażenia z PIKNIKOŁŁKA 2016. Można zatem uznać, że grupa docelowa została rozszerzona lub uzupełniona o gimnazjalistów i dzieci  z warszawskich szkół podstawowych.

Cele projektu

Tegoroczny PIKNIKOŁŁEK 2016 ogniskował się na osiągniecie następujących celów:

 1. Kształcenie pożądanych społecznie postaw proekologicznych warszawskiej młodzieży licealnej w zakresie zagrożeń ze strony zużytych baterii i akumulatorów oraz  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 2. Upowszechnienie wiedzy z zakresu prawidłowego postepowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz ze zużytymi bateriami i akumulatorami wśród uczestników pikniku młodzieżowego.
 3. Integracja młodzieży licealnej ze środowiskiem rówieśniczym i środowiskiem edukacyjnym  gimnazjów i szkół podstawowych dzielnicy Ochota.
 4. Zmniejszenie ilości zużytego sprzętu i zużytych baterii na wysypiskach komunalnych.

By osiągnąć założone cele prowadzone były następujące działania:

 1. Działania informacyjne o projekcie w postaci opracowania i kolportowania:
  • ulotek, plakatów, informacji o projekcie, zwrócone do dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku XXI LO i Dzielnicy Ochota (2x 700 ulotek oraz 50 plakatów),
  • stoisko edukacyjne AURAEKO (informacje, porady, ulotki oraz kolorowanki dla najmłodszych).
 2. Zajęcia lekcyjne:
  • na temat ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów,
  • charakterystyka zagrożeń i sposoby zmniejszania zagrożeń ze strony zużytego sprzętu,
  • prezentacja aktywności edukacyjnej AURAEKO, oraz porady dla użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 3. Zajęcia sportowe na nowych boiskach we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ochota:
  • mecz otwarcia: uczniowie – absolwenci,
  • konkurencje sportowe  organizowane przez Siatka Blok
  • zabawy rekreacyjne organizowane przez Siatka Blok i AURAEKO
 4. Konkurs na temat Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego dla wszystkich uczestników PIKNIKOŁŁEK 2016.
 5. Zbiórka Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów.

Trzeba przyznać, że tegoroczny PIKNIKOŁŁEK 2016 został obdarzony doskonałą pogodą, a jeśli dzień finału jest słoneczny i ciepły, to wszystko korzystniej wygląda. Finał odbywał się w dwóch lokalizacjach: w sali gimnastycznej liceum, gdzie odbywały się zajęcia dydaktyczne i gdzie miała miejsce prezentacja wygłoszona przez Gabrielę Leszczyńską Prezesa Zarządu AURAEKO oraz boisko szkolne, na którym zlokalizowane było stoisko edukacyjne AURAEKO, a także wiele atrakcji sportowych, które znacznie lepiej widać na zdjęciach w galerii, toteż nie ma potrzeby ich opisywać.

Zbiórka zużytego sprzętu zaowocowała pokaźnym plonem liczącym ok. 3 ton.
Gratulacje należą się dr Joannie Stockiej Dyrektorowi XXI LO im. Hugona Kołłątaja, młodzieży licealnej, gimnazjalnej oraz ze szkól podstawowych. To była dobra robota, za którą dziękujemy.

Zapraszamy do galerii by poczuć: młodość, dynamizm, radość współtworzenia imprezy i smak miłego wrześniowego dnia.