Uprzejmie informujemy, że w ramach edukacji ekologicznej, w pruszkowskich przedszkolach, od dnia 1 października do dnia 1 grudnia 2014 r., będzie realizowany projekt edukacyjny:

„Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom” – Follow up 2014

Nadzór na projektem sprawuje Urząd Miejski w Pruszkowie, AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań SA oraz AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA. Patronat nad projektem przyjął Prezydent Miasta Pruszkowa.

W projekcie weźmie udział ok. 1700 dzieci z pruszkowskich przedszkoli w wieku od 3 do 6 lat.

Celem projektu jest:

1. Przybliżenie dzieciom terminu „ŚRODOWISKO” oraz zależności pomiędzy działalnością człowieka a środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka ze strony zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( ZSEE).

2. Przybliżenie dzieciom terminów ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY i ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY oraz sposobów zmniejszenia zagrożenia dla nich samych, ich najbliższych i środowiska.

3. Kształcenie umiejętności zabawy-pracy w grupie rówieśniczej i współdziałania z dorosłymi.

4. Istotne zmniejszenie ilości zużytych baterii w odpadach komunalnych poprzez aktywizację środowiska (domowego, rówieśniczego, lokalnego) dzieci.

Podstawowymi treściami projektu są:

1. Zależności miedzy człowiekiem i środowiskiem.

2. Dlaczego zużyte baterie są uznawane za niebezpieczny odpad?

3. Co to jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i dlaczego uznawany jest, jako odpad mogący być niebezpiecznym?

4. Jakie są rodzaje zagrożeń ze strony elektroodpadów dla środowiska i człowieka?

5. W jaki sposób możemy minimalizować negatywny wpływ ZSEE i zużytych baterii na środowisko i zdrowie człowieka?

6. Jak poznać, że zużyte urządzenie jest elektrodpadem?

7. Co się dzieje ze zebranymi na zbiórkach elektroodpadami i zużytymi bateriami, a co się dzieje ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami, które nie trafiają na zbiórkę.

Projekt składa się z 2 podstawowych elementów (działań). Pierwszy z nich to zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu merytorycznego projektu. Drugi element, to zbiórka zużytych baterii i akumulatorów w formie konkursu.

Podsumowanie działań w projekcie i uzyskanych rezultatów, a także rozdanie nagród, przewidziane jest 16 stycznia 2015 r. O wynikach projektu i rozdaniu nagród poinformujemy.