Kolejne zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii organizowane w ramach projektów edukacyjnych wskazują, że „zasoby”
w garażach, piwnicach są niewyczerpane. Normą jest, że zbiórki wspierane materiałami edukacyjnymi i informacją do uczestników przed dniem zbiórki dają dobry plon. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć i zapoznania się z rodzajem zużytego sprzętu, który na szczęście został przyniesiony na nasza zbiórkę, a nie wyrzucony do lasu lub do śmietnika. Co zebraliśmy? Zużyte: lodówki, pralki, elektronarzędzia, kable, baterie i akumulatory we wszystkich kolorach tęczy i z logami wszystkich znanych i mniej znanych producentów. Zebrane elektroodpady już nie będą truły ludzi, ani środowiska i co nie mniej ważne, oddadzą właścicielom zajmowaną do tej pory powierzchnię.

Zachęcamy wszystkich do uczestniczenia w naszych projektach, by zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także zużyte baterie i akumulatory trafiły we właściwe miejsce i zostały profesjonalnie przetworzone.

Pamiętajmy że:

niebezpieczne związki chemiczne i trujące substancje, zawarte w elektrośmieciach (np. FREON w układzie chłodzącym lodówek, RTĘĆ w świetlówkach, żarówkach energooszczędnych i kineskopach, a także KADM i ZWIĄZKI BROMU), przyczyniają się do skażenia środowiska naturalnego oraz stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Nieprawidłowy sposób zagospodarowywania elektrośmieci powoduje, że szkodliwe substancje wydostają się na zewnątrz, łatwo przenikają z deszczem do gleby oraz wód gruntowych, a w efekcie mogą skazić środowisko oraz spowodować problemy zdrowotne u ludzi i zwierząt.

Produktów oznaczonych tym znakiem nie wyrzucamy do odpadów komunalnych. Przynosimy je na zbiórki, takie jak nasza lub oddajemy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. O szczegółowe informacje pytaj w swojej gminie.