XI Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Dobre Rady na Elektroodpady – Oddaj mnie w dobre ręce 2019” odbył się 14 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jak zwykle, od zielonych koszulek AURAEKO, w które byli ubrani członkowie Eko-Zespołów reprezentujących swoje szkoły zrobiło się zielono w całej sali w której odbywał się finał.
W dotychczasowych jedenastu edycjach konkursu udział wzięły 304 Zespoły Szkolne z terenu całej Polski. W skład tych zespołów weszło 1 824 uczestników. Nie mały też jest plon zbiórek, bowiem w ramach konkursu zebrano: 556 159 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i 33 031 kg zużytych baterii i akumulatorów. Przytoczone dane liczbowe świadczą o niemałym wkładzie dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursie pod kuratelą swoich Opiekunów szkolnych w kształtowanie proekologicznych postaw rówieśników, a także dorosłej części naszego społeczeństwa. Uroczysty finał konkursu, to spotkanie młodzieży ze swoimi rówieśnikami z innych miejscowości, czasami bardzo odległymi, co daje możliwości poznania bezpośredniego konkurentów do nagród, ale także wspólnego przeżywania uroczystości, której są najważniejszymi uczestnikami i na której w świetle flesza są nagradzani. To czasami może rodzić tremę, ale jest też bardzo silnym bodźcem nagradzającym trud, jaki uczniowie pod kierunkiem Opiekunów, włożyli w realizacje zadań konkursowych. Można domniemywać, uzyskana nagroda za włożony trud i zapał w realizacje zadań konkursowych będzie kształtowała zdecydowaną postawę proekologiczną, a z czasem i zachowanie. Takie bowiem cele przyświecają AURAEKO jako organizatorowi konkursu. Obecność przedstawiciela Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który patronuje konkursowi, Sponsora Biznesowego, którym jest LG Electronics Mława i wielu innych ważnych osób dopełnia wagę wydarzenia.
Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2019” w składzie:
1. Przewodniczący – Gabriela Leszczyńska, Prezes Zarządu AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
2. Członek – Małgorzata Tomczak – Naczelnik Wydziału Odpadów Poużytkowych w GIOŚ
3. Członek – dr Zbigniew Lechowski – Media 1, ekspert w zakresie edukacji
4. Członek – Sylwia Karcz – Koordynator Biura AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, dokonała oceny zadań konkursowych i ogłosiła następujące wyniki XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Dobre Rady na Elektroodpady 2019”:

1. Miejsce Szkoła Podstawowa w Stawie
2. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. dr. B. Sychty w Kościerzynie
3. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
4. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie
5. Miejsce Zespół Szkół w Lipuszu
6. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu
7. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie
8. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 8 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach
9. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie – otrzymała Wyróżnienie firmy LG ELECTRONICS MŁAWA – zwiedzanie zakładu.
10. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dębowskiego w Lublinie.
11. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
12. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumii
13. Miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie
14. Miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie
15. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie
16. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie
17. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie
18. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie
19. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie
20. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi
21. Miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Sosnowcu
22. Miejsca Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu

Członkowie zwycięskich zespołów (miejsca 1- 8) otrzymali indywidualne nagrody rzeczowe (czytniki e-booków, tablety), upominki od GIOŚ oraz drobne upominki i słodycze od AURAEKO.
Ponadto Komisja Konkursowa przyznała zwycięskim szkołom następujące Nagrody Główne za:
– zajęcie 1 miejsca – telewizor firmy LG 55UJ701V,
– zajęcie 2 miejsca – telewizor firmy LG 49UK6400PLF,
– zajęcie 3 miejsca – telewizor firmy LG 43UJ701V,
– zajęcie 4 miejsca – telewizor firmy LG 43UK6300PLB,
W XI edycji Konkursu DRNE 2019 Organizator ustanowił dodatkową Nagrodę Główną za zajecie 5 miejsca – telewizor firmy LG 43UK6300PLB.
Co się działo po rozdaniu nagród trudno opisać słowami, znacznie lepiej zrobią to zdjęcia zamieszczone w galerii pod tym tekstem.
Pozostaje mieć nadzieje, że XII edycja DRNE 2020 będzie równie ekscytująca i że ponownie świętować będzie: ekologia, radość i młodość.