Szanowni Państwo,

niniejszym zawiadamiamy, że od dnia 01.01. 2014 roku,

AURAEKO OPAKOWANIA Organizacja Odzysku SA,

zmieniła nazwę na:

AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań SA.

Zmianie uległa również wysokość kapitału zakładowego z 1 000 000 PLN, do 2 500 000 PLN.
Organ uprawniony do reprezentowania Spółki, adres siedziby, nr konta bankowego, NIP i Regon pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Gabriela Leszczyńska

Prezes Zarządu