Druga zbiórka w tym roku w Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Warszawie – Wawer, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nieodłączny element wszystkich projektów edukacyjnych AURAEKO, jak zwykle zakończyła się dobrym plonem blisko 2,5 tony w ciągu 5 godzin. Rozpoczęliśmy od 9.00, a już przed godziną 10 podjeżdżały samochody, jeden za drugim, a w nich nasi zużyci Bohaterowie: telewizory, radia domowe i samochodowe, przewody, wieże Hi-Fi, elektroniczne instrumenty muzyczne, a także zużyte baterie i akumulatory. Zapraszamy do galerii poniżej, gdzie te wszystkie leciwe cacka, których czasy świetności minęły bezpowrotnie, można obejrzeć.

Trzeba przyznać, że partner AURAEKO Parafia Wniebowzięcia NMP na każdą zapowiedzianą zbiórkę zużytego sprzętu, zapewnia nam plon nie mniejszy niż 2.5 tony, a czasami więcej. Powstaje pytanie: ile tych elektroodpadów jeszcze mają mieszkańcy Wawra, skoro w tej lokalizacji i z tym partnerem przeprowadziliśmy już kilkanaście zbiórek. I zawsze były one z dobrym plonem. Powstaje również drugie pytanie. Czy Wawer-Zerzeń różni się znacząco w poziomie nasycenia sprzętem elektrycznym i elektronicznym od innych lokalizacji w Warszawie i aglomeracji warszawskiej? Nie potrafimy na te pytania odpowiedzieć jednoznacznie. Jednak, istnieją podstawy by sadzić, że w domostwach aglomeracji warszawskiej kryją się potężne zasoby zużytego sprzętu, tylko brakuje partnera, który przekona mieszkańców, że warto oddać zużyty sprzęt, bo pierwszym beneficjentem tej decyzji i jej fizycznego wykonania jest właśnie oddający.

Wymieńmy korzyści oddającego, bo to jest ważne. Może ich uświadomienie wśród posiadaczy elektroodpadów w innych lokalizacjach, wpłynie na decyzje oddania zużytego sprzętu, zużytych baterii i akumulatorów na zbiórkę, tym bardziej, że od 1 stycznia 2018 roku znowu wzrastają wymagane minimalne roczne poziomy zbiórki we wszystkich grupach zużytego sprzętu. Powiemy o tym na końcu artykułu, a teraz wróćmy do korzyści, jakie odnosi posiadacz oddający zużyty sprzęt na zbiórkę.

Pierwsza korzyść wynika z tego, że zabrany z piwnicy, strychu lub innego zakamarka domu sprzęt, zwalnia miejsce, które może być wykorzystane na inne cele. Po drugie, zmniejsza się zagrożenie dla domowników, z uwagi na toksyczne oddziaływanie wielu związków chemicznych i substancji, które zawiera zużyty sprzęt oraz zużyte baterie i akumulatory. Korzyść trzecia to kwiatek lub sadzonka w zamian za przyniesiony na zbiórkę sprzęt. Korzyść czwarta wynika z tego, że oddany zużyty sprzęt już nie będzie truł ziemi ani powietrza, gdyż zostanie przetworzony na frakcje, które dadzą się ponownie wykorzystać, jak miedź, cyna, cynk, aluminium, a także stal, plastik i inne surowce. To wszystko, co nie da się ponownie wykorzystać, jak luminofor, rtęć, kadm, musi zostać zutylizowane by nie szkodziło środowisku. Korzyści jest więc bardzo dużo, tylko jak przebić się z tą wiedzą do przeciętnego użytkownika.

Na zbiórce w Wawrze, którą opisuje ten mini artykuł, jak na każdej innej działania prowadziło stoisko edukacyjne, z tym że z uwagi na pogodę, tym razem nie był to festiwal edukacji. Jednak ulotki i plakaty, zwierające podstawowe informacje o zagrożeniach związanych z przechowywaniem zużytego sprzętu w domu oraz o dacie i lokalizacji zbiórki i stoiska edukacyjnego, zawsze docierają do osób do których działania są adresowane. Tym razem było podobnie, co w jakimś stopniu również przełożyło się na wynik zbiórki.

Wracając do poruszonego w artykule wątku zmian w obowiązujących minimalnych rocznych poziomach zbiórki w odniesieniu do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przypomnijmy, że od dnia 1 stycznia 2016 roku zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, wszyscy wprowadzający sprzęt są obowiązani do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu, w wysokości nie mniej niż 40% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, a dla źródeł światła oraz diod elektroluminescencyjnych (LED) – 50% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu (podstawa prawna: art.18, art.19, i art.20 ww. ustawy).

Od dnia 1 stycznia 2018 roku, ulegają zmianie obecne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu, osiągając wartość nie mniej niż 50% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, a dla źródeł światła oraz diod elektroluminescencyjnych (LED) – nie mniej niż 55% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Jest więc nie małe wyzwanie by obligatoryjne minimalne poziomy zbiórki osiągnąć i nie odstawać od innych krajów UE.