W sobotę, 3 października mieszkańcy Wawra po raz kolejny pokazali swoje ogromne zaangażowanie i ekologiczną świadomość, biorąc udział w naszej cyklicznej zbiórce elektroodpadów w Parafii WNMP w Zerzniu. Pomimo covidowego spowolnienia, chętnych do prawidłowego pozbycia się zużytego sprzętu i baterii nie brakowało. Zebraliśmy ponad 2 tony zużytego sprzętu. W zamian za elektroodpady i zużyte baterie, tradycyjnie już, rozdawaliśmy piękne rośliny i ekologiczne torby, a odwiedzający nasze stoisko edukacyjne otrzymywali broszury i ulotki informacyjne na temat elektroodpadów i zużytych baterii.

W dziedzinie edukacji z zakresu prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem i bateriami, mimo stale rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, nadal pozostaje wiele do zrobienia. Żyjemy w czasach, w których coraz szybszy rozwój technologiczny sprawia, że sprzęt elektryczny i elektroniczny bardzo szybko staje się odpadem. Jeszcze niedawno wymienialiśmy go w zasadzie tylko wtedy, gdy się zepsuł i nie można go było naprawić. Obecnie robimy to znacznie częściej, a motywacją nie jest już zużycie, a chęć posiadania sprzętu o coraz lepszych parametrach technicznych. Średni czas życia pralki czy lodówki wynosi już poniżej 8 lat, komputera 3-4 lata, a telefonu komórkowego zaledwie 2 lata. Powoduje to ciągły wzrost ilości powstających odpadów zużytego sprzętu, które zalicza się do grupy odpadów niebezpiecznych ze względu na zawartość toksycznych substancji, które łatwo przenikają do gleby, powietrza oraz wód gruntowych, zanieczyszczając środowisko naturalne i stwarzając zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Należy oczywiście pamiętać, że substancje te nie są niebezpieczne w czasie prawidłowego używania urządzeń, ale stanowią zagrożenie w przypadku nieprawidłowego zagospodarowania zużytego sprzętu i baterii. Co więcej, elektroodpady i zużyte baterie to nie tylko substancje niebezpieczne, ale również cenne źródło surowców wtórnych. Smartfon może zawierać nawet 50 różnych metali, w tym tak zwane „metale krytyczne” na przykład tantal i kobalt. Surowce krytyczne, to surowce, które są strategiczne z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, a ich deficyt może mieć poważne skutki ekonomiczne dla całej gospodarki. Dlatego tak ważne jest, aby elektroodpady trafiały do recyklingu, a nie na wysypisko lub do lasu. Odzyskiwane w procesie recyklingu elektroodpadów metale żelazne i nieżelazne mogą być wprowadzane ponownie do obiegu jako surowce wtórne. Dzięki odzyskowi żelaza i stali ze zużytego sprzętu elektrycznego wykorzystuje się zasoby, które znajdują się już w obiegu i znacznie ogranicza negatywny wpływ na środowisko przemysłu wydobywczego. Ponowne wykorzystanie miedzi, mosiądzu i aluminium nie powoduje obniżenia jakości surowca, a proces odzysku może być
powtarzany praktycznie nieograniczoną ilość razy. W procesie recyklingu elektroodpadów odzyskuje się również tworzywa sztuczne, które po przejściu specjalistycznych procesów przetwarzania mogą być ponownie wprowadzone do obiegu. Szacuje się, że wykorzystanie surowców z recyklingu do produkcji nowych wyrobów pozwala zaoszczędzić nawet do 85% energii potrzebnej do wytworzenia nowego produktu z surowców pierwotnych. Do wyprodukowania 1 kg aluminium w procesie recyklingu potrzeba zaledwie 10% energii, którą pochłonęłoby wydobycie tego metalu z naturalnych złóż.

Pokazuje to, jak ważna jest ciągła edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem, a cykliczne, lokalne zbiórki elektroodpadów są do tego doskonałą okazją. Pamiętajmy, że każdy z nas ma wpływ na to, czy przyszłe pokolenia będą mogły cieszyć się tym, co zostało nam dane przez naturę.